Linjer i Sandra Chevrier

Hei. Har kjøpt et Sandra Chevrier på Finn. Er en del linjer i printet. Ser på en måte ut som en liten «brett». En viser noe på baksiden, de andre er kun i selve brettet. Ingen går ut i arket på siden av selve printet. Er dette vanlig eller en skade?

Trykket er nok skadet pga feil oppbevaring/frakt. Typisk rullet for stramt, eller feil vei. Ganske mange av Sandra-trykkende har dette. Er en annen tråd her inne om samme emne.

Takk for svar. Skal se om jeg finner den tidligere tråden

Er det på svarte felt? Spesielt nyere Sandra trykk har mange lag med tykk maling. Stripene kommer etter håndtrekking av malingen, ofte på siste laget.

Sjekk videoer på Youtube «hand pull print making.»

Alle nye Sandra trykk sendes i tuber med stor diameter og tas de ut med en gang og lagres flatt så vil malingen ikke sprekke, så mest sannsynlig er dette overlapp striper i siste malingslaget fra høyre til venste.

Studerer du det med lupe vil du se dette tydeligere.

Bilde gjør det enklere for ekspertene å vurdere :slight_smile:

Jeg har to stk av dette trykket @Lillemy Nummer 94 og 96.

De har de samme overlappstripene på det samme sorte feltet.

https://nam03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fvimeo.com%2F219403375&data=04|01|Tor.Staale.Moen%40conocophillips.com|b4bac2d369ac48aacdff08d8ab5b3503|b449db5ea80a48eba4c23c88bb78353b|0|0|637447755535134481|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|1000&sdata=iESwVzdNXzD7vvEJ4FvZSA%2BJJv%2FoMxluhCZlm%2FZrvpU%3D&reserved=0

Nummer 94

bilde

Nummer 96

Bilder tatt gjennom kunstmappene men slik at lyset treffer optimalt for at overlappstripene skal vise.

Stripene er kun på de svarte feltene, som er siste fargen som er trukket på.

1 Like

IMG_0423

Nummer 118. Det er innrammet. Men jeg kan ikke se at jeg klarer å få frem stripene uansett hvilken vinkel og lys jeg tar trykket i.

Mulig de var der før innramming - men i så fall la jeg ikke merke til de.

Ja, her mangler de krøllete linjene som er pga skade, så Toris har nok rett. Skjønner uansett at du reagerer - min OCD hadde garantert slått inn.

Har 5x ser ikke antydninger til noe av det dere nevner.

1 Like