Martin Whatson, Dancer & En pointe

Noen som kan si noe om dagens prisnivå på Dancer og En Pointe main edtion ?

Ikke det at jeg har fasiten, men har vært på jakt etter disse selv.

Vil tro at En pointe ligger på 15-20 og dancer 20-25?

1 Like

Kom over et Dancer til 26000 og er En Pointe som var priset enda høyere og syntes pris for En Pointe var i høyeste laget. Men når det ikke er noen til salgs så kryper vel prisen oppover!