📺 Medieoppslag

En omtale av den seneste dommen mot Dan Park er lagt ut på lidlday.blogspot.com

I går mistet Danmark et av landets viktigste historiske byggverk, Børsen - bygget mellom 1619-1640. Børsen har i århundrene etter vært ombygget flere ganger, siste store ombygging før fredningen i 1918 var i 1857. Ombyggingen i 1857 var det største utført av arkitekt H.C.Stilling, den store børssalen kom til, den opprinnelige fasaden i gul teglstein ble dekt av røde teglfliser og det ble oppført arker alt i et forsøk på å få bygningen til å ligne mere på det menneskene på midten av 1800-tallet forbant med 1600-talls arkitektur. Men et fantastisk byggverk var det - å komme inn i børssalen var mektig, med fantastiske søyler, digert kassettak og utskjæringer på alle listverk for å illudere 1600-tallet. Godt arbeid av nasjonalmuseums folk å få ut så mye av kunsten som de klarte, blir et årelangt restaurerings arbeid og utfordrende år med gjennoppbygging. Blir å savne spiret på taket neste gang jeg er i København - i de 20 årene jeg bodde, studerte og jobbet i København var spiret på børsen alltid der når så opp på himmelen i det indre København.https://www.dr.dk/nyheder/indland/se-de-vilde-billeder-fra-branden-i-boersen

6 Likes

3 dager til åpning

5 Likes

Had a tour last week, impressive space and collection.15 Likes

Denne dukket opp i løpet av uken som gikk.5 Likes

Nå er Hirst igjen i dateringsproblemer:

2 Likes

Mener eg har 773 liggende hjemme - “What’s Wrong” - 2016. Men mulig den ikke er fra 2016 da :open_mouth: