Noen som vet noe om dette

Noen som kan si noe om dette? Hvem som har laget det og eventuelt verdien?