Ønsker å finne kunstner


#1

Jeg har to oljemaleri som min morfar fikk under krigen. Er det noen som kan hjelpe meg med å identifisere maleren ?