Ønsker å kjøpe Victor Ash sitt Astronaut

Ønsker å kjøpe Victor Ash sitt Astronaut.

Dette emnet ble automatisk lukket 14 dager etter siste innlegg. Emnet kan ikke lenger svares på.