Originalverk av Etiskvandalism

“Elg II”
Vägskylt 60*60
Signerat A tergo
Produktionsår 2020

Send bud til: etiskvandalism@gmail.com

1 Like

Du har stjelt et vikepliktskilt, snudd det opp ned og limt en elg på? I mean…hva er poenget her?

1 Like

bilde

3 Likes

Det er fullt mulig å kjøpe slike skilt på
Ebay. Dette, er som du sikkert ser, et utenlandsk skilt, så fullt mulig at dette ikke er tyvegods… #behave :blush:

1 Like

Til Op: du har forresten satt skiltet feil vei :speak_no_evil:

@Jaakko_Lintunen Bedre nå…?

1 Like

Ja, nå er skiltet rett vei👍 klarer du å snu elgen og, blir jeg imponert😂

Dette er KUNST så litt bruk av egen fri fantasi bør kunne forventes :wink::grin:

1 Like