Picasso

Ønsker å få vite hvordan jeg kan prisvurdert to stk picasso trykk

Dette ser ut som reproduksjoner, ikke trykk. I så fall er de verdt ingenting dessverre…

Dette emnet ble automatisk lukket etter 14 dager. Emnet kan ikke lenger svares på.