Pøbel + Foreningen Les= Sant?

Kom over en noe eldre artikkel der man ser verket til Pøbel, “Hard Work”.
Ser ut som dette ble gitt ut til prisvinnere. Er dette et fortsatt pågående samarbeid, eller er det bare tilfeldig at hans verk ble delt ut til “Foreningen Les” prisvinner?

Gøy å komme over uansett!

1 Like