Sandra Chevrier - 72 hours time release


#21

Order #2000+


#22

Vil det si over 2000 bestilte ?


#23

Var innstilt på en Chevrier på veggen men har 3 meter med Lichstenstein kuer :cow2: hos rammemakeren nå som jeg må finne plass til først.:straight_ruler:

Tror jeg melder pass på denne… :thinking:

mitt forslag, opplag: 473 :sunglasses:


#24

Tipper #555

Frakten øker nå for hver gang jeg ligger fra meg penger hos COA, men hva kan man vel gjøre med det…


#25

#177


#26

Bestilt :wink: x2


#27

Når ble giclee fotokunst ?? Dette har ikke jeg fått med meg. Mener du at dette giclee trykket skal fortolles som et fotografi ??
Blir ikke giclee kalt “digitalt kunstrykk”,og kategorisert som grafisk arbeid,ergo tenker jeg at dette skal inn til landet som nettopp det ,grafisk arbeid eller trykk. Men du vet gjerne / eller har erfaring med noe annet ??
344 skal du få rett i. My mistake!!


#28

Er Giclee fotokunst? Ja, på en måte. Originalet er vel et maleri på lerret som har blitt avfotografert.
Og om det blir produsert i opplag over 300 eks er det jo ikke klasset som kunst… Eller tar jeg feil?


#29

Det er i sannheten ikke lett å gjøre seg klok på alle regler, men forskjellen mellom giclee og dga, som forøvrig kan være printet ut som giclee, er at dga er etterarbeidet digitalt, mens giclee bare henviser til utskriftsteknikken. Giclee er ikke etterarbeidet digitalt (bortsett fra lysjustert) og er det der så er det strengt tatt dga. Giclee av kunstverk skiller seg derfor ikke fra fotoutskrift. Gråsonene her er mange.


#30

@ravn, du tar ikke helt feil, men for fotokunst gjelder opplag på 30. Mekaniske trykketeknikker som f.eks silketrykk kan trykkes oppad til og med 300. Pluss noen andre forutsetninger


#31

@Ravn @azidops Er enig i at grå sonene er mange, men har aldri opplevd at giclee er betraktet som fotokunst, men som sagt, pr definisjon kan det hende du har rett, men jeg velger nå å se på det som et stykke grafisk arbeid, og håper fortollere er enig med meg.
MEN denne giclee fra Sandra tror jeg passerer 300 også, så samme hva den defineres som, blir det avgift.


#32

Er man usikker pleier man å se på intensjonen til lovgiver. Uten at jeg har fått sjekket opp i dette kan jeg aldri tro at lovgiver har ment at giclee skal falle inn under kategorien fotokunst. Som en alminnelig tolkning av ordet fotokunst vil det jo også være mer nærliggende å peke på fotografier av interessante motiver tatt av en fotograf med et alminnelig kamera, heller enn et scan av et maleri.

Vil også nevne at forvaltningspraksis er en rettskilde, og forvaltningen tolker åpenbart giclee som et kunsttrykk heller enn fotokunst.

Tilbake til trådens egentlige tema: Vurderer å kjøpe denne. Synes det er et av hennes bedre den siste tiden, både i motiv og utførelse. Tipper at opplaget blir rundt 2000 :see_no_evil:


#33

Melder pass på denne.

Opplag mellom 500-600 :boom:


#34

Tipper opplag på 972stk.

Sjøl lika eg printet og størelsen, men blir ikke prioritet denne gang. Kanskje i fremtiden :slight_smile:


#35

Blir spennende hvor mange utgaver han duden her har bestilt…


#36

Det kommer til å komme mange av disse frem over… syntes det er litt ødeleggende at galleriet opplyser om at det er mulig å kjøpe 2stk pr person. Hvor mange gikk ikke inn med plan om å kjøpe en, men endte med to… man oppfordrer jo nesten til flipping på den salgs måten :expressionless:


#37

($295 for printet + $60 i transport) * 25% mva = $443,75

$443,75 * 7,95 kr = 3527,81 + 150 kr i fortollingsgebyr = 3677,81 kr

Rene kremeren dette her.


#38

Inkludert vekslings (valuta) gebyr?


#39

Når det er sagt, hva er egentlig problemet? Alle som vil ha får jo. Alle har like stor sjanse.


#40

Jeg fatter ikke at folk liker bildene til Chevrier, jeg kunne like gjerne hatt en Marianne Auli på veggen! 4000kr på finn for de greinen der… ja,ja løp å kjøp! :champagne::champagne: