Søker kjøkkenbord designere uten økonomiske intensjoner (lager du stensiler?)

Ettersom det boblete luftslottet lekker er det på tide å finne alternative løsninger.
Send en PM om har laget noe og ønsker å lage noen stensiler i den nærmeste framtid.