Stille ut på galleri


#1

Hei,

Er det normalt at Galleri tar en avgift (en fastsum uavhengig av salg) + provisjon for salget? :thinking:


#2

Nei


#3

Om man er ukjent og forsøker å få til en utstilling hos ett større galleri så tror jeg gjerne de ønsker å ta en fastpris i tillegg. Du kjøper på en måte veggplassen, veggplass er penger. Ettersom du spør spørsmålet antar jeg vi prater om «ukjent». Får man en «agent» avtale med ett galleri som har tro på en og man ønsker å løfte hverandre opp så tror jeg ikke dette er normalt.


#4

Hei! Det er ikke normalt at et galleri tar en avgift (fast sum) for å la en artist stille ut på galleriet sitt. Provisjon av salget er derimot normalt. Dersom det er snakk om et kommersielt galleri, er de som alle andre bedrifter avhengige av å tjene penger for å betjene faste avgifter som husleie. Uttaler meg basert på erfaring med gallerister i familien.


#5

Hvis det er et kunstnerdrevet galleri så kan det skje at de tar en honorar for leie av rom, og så ca 10% provisjon av salg, men det vanlige er enten leie -gjør alt selv- galleri, eller provisjon som ligger på rundt 40%.

Det er mye scams i kunstverdenen generelt, og anbefaler å sjekke ut Brinard Carey sine mange råd og videoer:


#6

Det er mange som synes at 40%++ av slaget høres mye ut, men det man gjerne glemmer er at husleien løper for galleriet uavhengig av salg eller ikke. Når en utstilling er igang går der kraftig utover omsetningen på annen kunst. Har man en månedlig husleie på 15-20k som ikke er uvanlig i de store byene så må man minst omsette for 38000 for å gå i null på husleien for en 2 ukers utstilling (+ 1 uke opp/nedrigging) før man i det hele tatt tjener penger. I tillegg bruker man alltid noen kroner på reklamemateriell, rammer, bevertning etc.
.


#7

+lønn til ansatte. Jeg syntes 40% hørtes lite ut.


#8

Man skal egentlig ha ganske høy omsetning på en utstilling for at det virkelig skal lønne seg på kort sikt. For min del handler det om å skape kontakter på lang sikt.


#9

Har alltid hatt et ambivalent forhold til gallerier som har soloutstillinger med mindre kjente kunstnere, men er nok på grunn av mangel på kunnskap om hvordan bransjen faktisk fungerer. Antar at en deltidskunstner som produserer ca 8 verk over 4-6 mndr, 160k, 80k i kommisjon, 10k i materiellutgifter, 10k andre utgifter, skatt, ect, sitter igjen med 40k lønn for strevet etter en utsolgt utstilling med flere måneders arbeid… virker som en ulempe for kunstner og stor fordel på galleri.

Men som Azi sier, er et langsiktig perspektiv med PR og nye kundegrupper ect til fordel for kunstner.


#10

Alternativet er å stille ut selv på egen risiko. Skaffe lokale, betale leie, betale for promotering, bekoste bevertning, komme i kontakt med kunder etc. Man MÅ ikke igjennom et galleri for å ha utstilling. Det er som alt annet man ønsker å ha gjort. Det er billigere å gjøre oppussing selv i huset, men mange leier likevel inn fagfolk.

Til syvende og sist er det en tjeneste som kjøpes. En måte å se det på er at det er gratis å stille ut (slik jeg driver det i alle fall), men koster å selge. På den måten tar galleristen også en risiko dersom salget er dårlig.