STORT Arnold Dahlslett

Jeg vurderer å selge et STORT kunstverk av den nordlanske kunstneren
Arnold Dahlslett. Maleriet er - Pyramide Nr 3, 1999. Lysmål er
2,00x1,50m. Bildet er Nonfigurativt. Maleriet er kjennetegnende for
kunstnerens store interesse for Egypt og er i hovedsakelig i jordfarver,
og egyptisk blåfarge. Utført på en håndverksmessig forbløffende,
bortimot perfekt måte som bare Arnold Dahlslett behersker.

Kontakt meg for mer info eller kom med bud

http://m.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=62705786

Dette emnet ble automatisk lukket 14 dager etter siste innlegg. Emnet kan ikke lenger svares på.

Dette emnet ble automatisk lukket 14 dager etter siste innlegg. Emnet kan ikke lenger svares på.