Tips til innramming av tosidig poster

Noen forslag
Må ikke ligge inntil glasset på begge sider.