Toll og tidsbruk

Hvor lang tid pleier toll og bruke for og få sendt ut bilde ?

Mitt ligger nå på 8nde dagen og fremdeles ingenting som skjer.