Tollgebyr posten 2015 - importløsninger

Jeg vil bare advare om fortollings-gebyr fra posten.

Kr 288,- Ordinær fortolling (Sendinger med vareverdi fra og med NOK 1000,- med restriksjoner og/eller særavgifter (for eksempel tobakksvarer og alkoholholdige drikkevarer) må fortolles og rapporteres til Tollvesenet)

Dvs at alle varer over 1000,- i verdi, koster det itillegg til 25% mva, 288,- i gebyr fra posten.

Kjøper du nå et print til 1200,- og får det tilsendt, koster det deg nå - 1200,- + frakt + 288 gebyr + 25% mva (pris + frakt).
Om frakten er 300,- så betaler du totalt for bildet 2163,-

Man kan fortolle selv på tollboden / toll.no. Mener at toll.no har en grense på 1000,- ( snart 3000,-)

Kan jeg slippe å betale for fortollingen hvis jeg fortoller varene selv? ( toll.no)

Svar:
Ja, men ofte vil transportøren likevel kreve en pris for oppbevaring og ekspedisjon. Prisen kan i praksis være det samme som for å få fortollet varen. Du må forhøre deg med firmaet som transporterer varen, for eksempel Posten, om satsene. Tollvesenet krever ikke betaling for fortolling av varer.

Om noen kan anbefale en bedre løsning så skrik ut, her blir vi “melket”!

De finner stadig nye måter å flå oss på, oppgitt…