Veldedighetsauksjon | AFK - Rain lerret

Først og fremst, hatten av for de som auksjonerer bort sitt unike lerret for veldedighet!

Vi ses i budkrigen, folkens :slightly_smiling_face:

:star: GI BUD VIA FACEBOOKLENKA HER :star:

Me auksjonerer bort eit unikt lerret av AFK sitt nydelege motiv «RAIN» til inntekt for Extinction Rebellion!

Kunst er fantastisk. Vakker kunst rører oss, kunst kan provosere, det kan gjere oss nyfikne og begeistra. På den andre sida spelar kunst absolutt ingen rolle dersom verda går ad undas. Sidan me veit at cirka 60 % av artane på kloden er utrydda dei siste 50 åra, så er det på tide å ta inn over seg alvoret i situasjonen me står ovanfor: me er faktisk midt i den 6. masseutryddinga! (Årsak for at me bruker så sterke ord, Erna! Me veit at du ikkje likar det, men det at over halvparten av artane på jorda har forsvunne på så kort tid er såpass dramatisk at å vente med dei store orda står for oss fram som strutsetaktikk).

Derfor forstår me, stadig sterkare, at me må gjere noko, og det no!
Når våre born (eller alle andre born!) spør oss kva me har gjort for å redde kloden, så ønskjer me å kunne sjå dei i augo og seie at me gjorde det me kunne.
Å kvitte seg med nokre materielle ting er i grunnen eit lite offer for dei fleste av oss her oppe i nord, og alle bekkar små gjer ei stor å, som det heiter så fint. Derfor, som ein liten start, ønskjer me å auksjonere bort det kjæraste kunstverket me eig til inntekt for Extinction Rebellion. Pengane skal øyremerkast dekking av dei urimeleg høge bøtene norsk politi gir aktivistar som prøver å få politikarane våre til å vakne frå dvalen.

Sjølve motivet er eit fantastisk verk av den mest omtalte gatekunstnaren i Noreg dei siste åra. Dette lerretet av eit av hans mest ettertrakta motiv vart opprinneleg laga i 2014, men av ulike årsaker vart det i si tid ikkje signert og nummerert. Derfor kom kunstnaren på besøk nyleg, og i tillegg til å signere verket var han så venleg å lage lerretet om til ein 1/1 variant med eit unikt mønster på kjolen og strømpebuksa. Sidan biletet ikkje vart ferdig stilt før no, så står det 2019 som årstal.

Informasjon om verket:
Kunstnar: AFK
Tittel: Rain - Assistant’s Copy
Medium: Spray på lerret
Størrelse: 100 x 140cm
Opplag: 1/1 (unikt)
År: 2019 (2014)

Autentisitetssertifikat følgjer med.

Auksjonen held fram til søndag 15.12 klokka 21.
Startpris: 0,-
Minste bodauke: NOK 100,-

Me ønskjer helst at boda vert gitt som kommentar under annonsen her på Facebook (NB! IKKJE som svar til andre kommentarar), men ønskjer du å vere anonym kan du også sende bod på e-post til hhskjonsberg@protonmail.com
Bod via PM på Facebook og Finn er også akseptabelt, men me gir ingen garanti for at me følgjer veldig nøye med på dei før siste kvelden. (Me lovar likevel å sjekke opptil fleire gonger per dag).
5 minuttar «sniper protection» (Dvs at ein alltid har 5 minutt på seg frå siste bod til å komme med nytt bod).
ALLE BOD ER BINDANDE!
Vi køyrer bodlogg som eigaren av vinnarbodet kan sjå dersom ein ønskjer det.

Pengane må betalast direkte inn til Extinction Rebellion. (Betalingsinfo lengre nede)

Etter at betalinga er stadfesta, kan bodvinnar hente biletet på Fitjar, eller få det levert i området Bergen – Haugesund før jul (må då betale for innpakking/ferje/bom/bensin).
For levering til andre stadar, kan me sjølvsagt pakke biletet trygt inn, men eventuell transport med Bring/Nimber/DHL o.l må organiserast og betalast av bodvinnar, og risikoen for transporten fell også på kjøpar (Forsikring er nok det tryggaste).

Dersom prisen på biletet blir høgare enn dei fleste av oss tek seg råd til (og det håpar me jo inderleg), er det likevel mogleg å støtte Extinction Rebellion anten ved å vippse til 556602,
eller ein kan nytte bankkontonummer: 1254.62.97436.

Me er eigentleg over gjennomsnittleg private menneske, men pytt, for første gong set me eit innlegg som offentleg for å få spreidd eit så viktig bodskap. Me håpar så mange som mogleg deler, likar, tipsar og liknande - del gjerne via e-post og til andre plattformar slik at fleire kan by på dette aldeles nydelege kunstverket.

God jul og varm klimahelsing frå

Gro & Hans

:star: GI BUD VIA FACEBOOKLENKA HER :star:

3 Likes

Så deg bare og @azidops en gang
Hva skier her ?

Søndag

2 Likes

Gikk for 52000

1 Like

Og hvor var du? Fikk hadde du også et bløt hjerte lot den gå ?

Jeg blir så bløt om hjertet rundt juletider.

2 Likes

Så denne og lurer på en ting.

AFK - Rain kom ut i 2014 som original, og 2015 som trykk.

Bildet som nå er auksjonert bort er fra 2019, og ser at for en stund siden var det også er Rain trykk på Finn.no som er produsert i 2019.

Jeg har prøvd og få tak i Rain, men for meg er det 2015 versjonen som teller.
Når det det nå dukker opp 2019 versjoner Finn.no synest jeg det blir litt feil, spesielt da jeg ikke kan se at de er markedsført/solgt igjennom offisielle kanaler (kunstners hjemmeside, eller galleri)

Hva tenker dere, er det greit og etisk riktig å endre bakgrunn og trykke opp et populært bilde på nytt?

@azidops kan nok mest om dette

Hei.
Bildet som ble auksjonert bort nå er ikke et print, men et lerret. Dette lerretet ble i sin tid laget i gave til en som står AFK nærmt (Tenk Steve Lazarides vs Banksy) og ble aldri signert før nå (se selgers historie). Lerretet har aldri vært kommersielt tilgjengelig og har aldri vært tiltenkt solgt av AFK. Av den grunn som ble oppgitt ble derfor dette lerretet solgt til veldedighet og kjøper har fått mulighet til å kjøpe noe som er helt unikt.

Når det gjelder silketrykkene er det ikke trykket opp nye trykk. Trykkeplaten er for lengst destruert. Historien bak Champagne-opplaget er at dette egentlig er APer fra opplaget i 2015. Det ble utgitt 30 main og 10 HF i 2015 og APer som ble lagt i en skuff og aldri gjort noe med.

Vi spoler fram til 2019 og AFK gir et av disse trykkene i gave til selgers datter grunnet stor dag. For å skille disse fra de allerede utgitte trykkene lager han det han kaller en Champagne-edition. Dette opplaget er altså en håndkolorert utgave av printet som ble laget i 2015 og er en av “APene” som ble lagt i skuffen, men aldri ment for salg det heller. Da bildet ble ferdigstilt i 2019 blir det også merket med 2019. Dette opplaget var ment for venner og familie og ikke tilgjengelig for salg. Nå er det en gang slik med gaver at når man først har gitt fra seg noe så er det ikke lengre i din kontroll. Da mottaker allerede har en main utgave av samme trykk bestemmer vedkommende seg for å selge sitt eksemplar.

Det er viktig å understreke at det ikke er trykket opp noe nytt opplag av dette trykket og årsaken til forskjell i årstall er når trykket er ferdigstilt, ikke påbegynt. AFK har heller ikke solgt noen av disse verkene som nå er blitt solgt, men gitt dem som gaver.

10 Likes

Tusen takk for oppklaring azidops :slight_smile:

1 Like