Vet noen hva dette bildet kan være verd?

1 Like

A post was merged into an existing topic: Vet noen hva disse bildene kan være verdt?