Ants Lepson

Hei godtfolk,
Har prøvd og Google litt, får opp at han er en kjent kunstner og meget populær. Men har det verdi?
Betalte 75kr på loppemarked og vil nok ha det i naustet. Men kjekt og vite om jeg har gjort et godt kjøp.

2 posts were merged into an existing topic: :mag_right: Kunstveggens detektivtråd