Bør jeg ta fortollingssak med DHL til forliksrådet?

Takk for oppmuntring! Jeg møter i forliksrådet om det er det DHL vil!!! Om jeg følger opp med rettssak er jeg derimot i tvil om jeg gjør… Forliksrådet koster meg bare litt tid og energi men en rettssak koster mye mer enn bare det…

6 Likes

De kommer ikke til å dukke opp i forliksrådet da de må betale en advokat 2500 kr timen for å lese seg opp på saken + dukke opp… Da blir saken dømt i din favør hvis de ikke dukker opp, men tipper saken løser seg før dette, de bare vet at 99% ikke orker å ta saken videre…

Kjør på, dukker de opp så taper de åkke som :slight_smile:

8 Likes

Det koster vel noen få kroner i forliksrådet også, og litt mer om man skulle tape. Men det er det vel verdt.

Hmm jeg var av den oppfatning av at forliksrådet var gratis (men når jeg tenker meg om så er vel ingenting gratis…). Noen som vet priser?

Ca 1300 for å klage inn, og så kan du dømmes til å betale div omkostninger til motparten om du taper.

Om de stevner deg, har du kanskje forsikring som dekker advokat. Er uansett masse gratis ordninger du kan rådføre deg med for å høre om du har en god sak. Jeg mener det. Men som Gulosten skriver, de har alltid gitt seg i mine tilfeller.

Et sidespor:
Men vi kan faktisk hente ut pakkene på posten uten å betale, gitt at vi stiller sikkerhet. Det følger lov om vegfraktavtaler. Jeg har spurt posten hva de vil ha i sikkerhet, men de svarer aldri. Kanskje BA journalisten er inne kunne tatt på seg en slik sak? :smiley:

Takk :slight_smile: Da er det DHL som må melde det inn regner jeg med? Men høres ut som jeg plutselig kan ende med å betale en aldri så liten sum om jeg taper…

Hva koster forliksrådsbehandlingen?

Den som ønsker å få en sak behandlet i forliksrådet, må betale et rettsgebyr. I 2019 utgjør gebyret 1 322,50 kroner. Den som taper saken blir som regel dømt til å betale sakens kostnader. Dette kan i tillegg til gebyret være blant annet reiseutgifter for parter med personlig møteplikt og et beløp inntil halvt rettsgebyr for utgifter til møte for parter uten personlig møteplikt.

Videre kan erstatning for sakskostnader i forliksrådet omfatte et beløp inntil fire ganger rettsgebyret for rettshjelp ved forliksklage eller tilsvar og saksforberedelse ellers, men inntil rettsgebyret dersom klageren i tillegg krever erstatning for kostnader ved utenrettslig inndriving.

andtenPush du har m.a.o opplevd at DHL har droppet både fortollingsgebyr og mva som de har lagt ut for deg? Faktura fullstendig slettet og ferdig med DHL ?

Ja, mange mange ganger.

Noen ganger har de oppretthold fortollingsgebyr, dette gjelder både posten dhl og andre. Noen ganger blir alt slettet.

2 Likes

Det var godt å høre! Trodde DHL aldri gav seg. Posten og Tolletaten har jeg personlig kun god erfaring med.

Personlig vil jeg oppfordre alle til å slutte å betale uriktige fakturaer. Da må DHL (og andre) til slutt skjerpe seg!!

2 Likes

Klart de gir seg :slight_smile: Men de fremholder sin “metode” så lenge de også erfarer at folk betaler. Kom med saklige argumenter, referer til lovverk, da gir de seg. Ellers må de sende sak over til sin juridiske avdeling, det vil være like greit, så får du nok i det minste saklige svar, også før et evt forliksråd. De møter ikke bare opp der uten å ha drøftet med jurist. De kundebehandlerne kan ikke loven, flere som ikke har hørt om lov om vegfraktavtaler.

Her er forresten svaret jeg fikk fra DHL da jeg bestridet faktura. De velger å ikke nevne noe om at «Art Decleration» skjema med all informasjon de trenger var lagt ved forsendelsen.

“Takk for din henvendelse.se vedlagte papirer vi har fått fra avsender

det er ganske strengt og få kunst fritt inn i Norge. "painting on paper " - er ikke god nok beskrivelse av kunsten, og når dette ikje lå ved innfortollingen blir det mva og fortollingsgebyr på dette. hvis du har all denne dokumentasjon kan du logge deg inn på alltinn og søke refusjon på mva. men gebyret vårt får du dessverre ikke tilbake. uleggsgebyrene vår er som følgende. :

DHL Express er spesialister innen expressfrakt. Ved å velge DHL Express som transportør selv eller via avsender godtar man også at selskapet forhåndsbetaler toll, merverdiavgift og andre offentlige avgifter på vegne av betaleren, samt utføre nødvendige tiltak i forbindelse med innfortolling, slik at pakken kan leveres så raskt som mulig idet den ankommer landet.

DHL Express er i henhold til krav fra Tollvesenet pålagt å foreta innfortolling innen gjeldende tidsfrister. Hvis DHL legger ut for moms/toll på vegne av importør, belaster vi da et utleggsgebyr.

Fra og med 01.01.2018 så er utleggsgebyrene som følger:

Utleggsgebyr ( mva/toll 0 – 499) = NOK 197.-

Utleggsgebyr ( mva/toll 500 – 999) = NOK 292.-

Utleggsgebyr ( mva/toll 1000 - 4999) = NOK 434.-

Utleggsgebyr ( mva/toll 5000-9999) = NOK 765.-

Utleggsgebyr ( mva/toll 10000 – 24999) = NOK 1315.-

Utleggsgebyr ( mva/toll over 25000) = 5%

faktura fra oss må betales i sin helhet da fortollingen er riktig i henhold til dokumentasjon sendt fra avsender, og siden den er ferdig fortollet er det ikke så mye vi får gjort med dette dessverre. fremgangsmåten er og søke reufsjon selv via alltinn.

Har du ytterligere spørsmål, vennligst svar på denne eposten eller ta kontakt med DHL Express på
telefon 21 00 22 00 og henvis til etrack1 nummer 47506247.

Vennlig hilsen
Silje Lie Skåtøy
DHL Express

xxxxxxxxx
xxxxxx
xxxx

									xxxx 12.09.2018

VEDRØRENDE SAKSNUMMER (fakturanummer xxxxxx) - INNSIGELSE

Det påståtte kravet fra Deres oppdragsgiver (DHL) på kroner xxxxxkr vil ikke bli betalt.

Dette begrunnes med følgende:

Viser til forsendelse xxxx og faktura xxxx. Dette er en feilfakturering og vil ikke bli betalt. Viser til mailkorrespondanse og telefonsamtaler. Dessverre merket ikke sender, galleri Unit London, pakken slik jeg hadde instruert dem om å gjøre. De merket den kun med «tubed print», og på bakgrunn av dette har den blitt fortollet feil iht reglene om import av kunstverk. Jeg fikk forsendelsespapirene levert torsdag 6.september, og kunne da se at jeg sannsynlig ville få en faktura. Tok kontakt på telefon fredag 7.september, kundeservice hos dere sa jeg måtte vente med å klage til faktura foreslå. Den kom i min postkasse mandag 10.september, med frist til i dag 12.september. Jeg kontaktet Unit London, som laget til kvittering på kjøp med nødvendig informasjon for korrekt tollbehandling, som jeg sendte til dere. Tidligere har dere, og andre fraktselskaper, fryst regningene, slik at man kan ordne opp og korrigere faktura. Det er etter min erfaring, ganske unikt at dere ikke kan rette opp i en faktura. Er det for eksempel feil på en strømregning, eller feil på en faktura for noe man har bestilt, ordnes dette opp i der og da. Det kan være mange grunner til at feil skjer, men det vesentlige er ikke hva som står på pakken, men innholdet. I dette tilfellet har jeg bevist at det omhandlet et kunstverk, og saken må behandles på nytt. Det er ikke noe jeg skal betale for, jeg har allerede betalt for frakt. I dette tilfellet er kunstverket fritatt for mva, og kun et tollgebyr dere fastsetter etter retningslinjer (på faktura 434kr) skal eventuelt betales. Dere skriver:

«Vi gjør oppmerksom på at når en vare blir sendt med DHL express, godtar man at vi forhåndsbetaler toll, mva, evt andre offentlige avgifter på vegne av importøren…»

Det er greit så lenge det er snakk om riktig beløp, men ikke så lenge det er snakk om feilfakturering. Selv om dere antok at det var riktig med 25%, gjør det ikke riktig. Da må dere, som yter service, også rydde opp med tolletaten, sende inn de papirene jeg inn skaffer, og få dette omgjort uten mer omkostninger for meg.

Det er også vanlig at dere tar kontakt, enten via mail eller sms, om at jeg må sende inn mer dokumentasjon for tollbehandling om opplysninger mangler. Dette ble ikke gjort.

Jeg har full forståelse for at systemet ikke er godt nok, men det er opp til dere som internasjonalt fraktfirma sammen med norske tollvesenet å finne frem til løsninger som fungerer mest mulig optimalt. Kundene skal ikke bli belastet, faktura må kunne korrigeres.

Jeg nekter selvsagt å betale en regning som er feil. Har gjort det før. Sist jeg gjorde det tok det 6 måneder før jeg fikk full refusjon fra tolletaten. Dette er en drøfting dere må ta med dem som firma, ikke en kamp enkelt personer kan ta.

Systemfeil kan skje, hva om dere i dette tilfellet hadde overfakturert for eksempel med 10000kr, hadde jeg da også måtte betalt? Og måttet vente 6 måneder på refusjon fra tolletaten? Hva om jeg importerer et kunstverk til 500000kr, og personen som gjør tollbehandlingen ikke kan regelverket godt nok og setter en feil mva(0-5-25%), selv om den er korrekt merket? Skal jeg da også måtte ta konsekvensene?

Det er åpenbart ut ifra gjeldende lovverk, at pakken inneholdt et kunstverk, som også fyller kriteriene for full mva fritak. Hva som stod på pakken var dessverre ikke dekkende, men det er innholdet som er av betydning i forhold til hva jeg skal betale eller ikke.

Ut i fra dette må det påståtte kravet anses som omtvistet.

Dette betyr at eventuelle inkassoomkostninger ikke kan påløpe, jf inkassolovens § 17. Det vil være i strid med god inkassoskikk å forsøke å drive inn kravet gjennom inkasso i henhold til inkassolovens § 8.

Det bes derfor om at videre inkassogang stoppes, og at en skriftlig bekreftelse på dette mottas innen 14 dager fra dags dato. Dersom et svar ikke mottas innen den gitte frist, eller det mottas svar som ikke kan aksepteres, vil saken bli vurdert oversendt til Inkassoklagenemnda med påstand om brudd på god inkassoskikk.

Hilsen

xxxxx
xxxxx

12 Likes

Her en sak jeg hadde. Se om det er noe som kan brukes.

1 Like

Tusen takk!! Det skal definitivt brukes i videre korrespondanse med DHL :ok_hand:

1 Like

Bra tråd. Har også opplevd DHL (som er min favoritt-transportør til Norge) og Posten ekstra vanskelig det siste halvåret. Veldige gode råd fra @andthenPush her.

3 Likes

Enig, de er blitt mye værre

Helt nydelig!
Flott MAL å bruke, takk @andthenPush!

Har selv bestridet med lignende dokumentasjon som @andthenPush legger ut over her flere ganger (etter både mail og telefoner fra DHL hvor de nærmest beordret meg til å betale (scare tactics)) og eg har deretter bare unnlatt å betale noe.

Aldri hørt noe mer.

DHL er blitt verre siste halvår…
Spesielt Emma S. Nilsen kan være vanskelig (men det ble en annen tone i fløyta når vi gjennomgikk mailen min sammen over telefon, med all nødvendig informasjon om det gitte kunstverket og teksten om krav på korrekt faktura ihht til innholdet i pakken og loven)

Kun en gang har eg fått bekreftelsesmail på saken var avsluttet, de andre er bare forsvunnet.

Så stå på ditt @gab!

Til alle andre som også tar inn kunst til Norge, forstå og forhold deg til reglene og stå på kravene - dette er viktig for oss alle :smiley: Både når det skal betales, feks ved trykk i opplag mer enn 300 (siste Sage Barnes trykket) og når du har rett på mva-fritatt import (tredimensjonal figur deformert som kunst, f.eks Donut - Josh Sperling)

Lykke til alle sammen,

God fortollingsjul fra meg :christmas_tree:

1 Like

Fikk du løst det med Donut? Jeg har en sak som har ligget hos Tolletaten i 2 måneder på den. Valgte å betale da jeg hentet den ut, for hvis ikke ville den returneres, men antar at det løser seg. Virker som at behandlingstiden hos Toll har blitt betydelig lengre siste halvåret…

Takk for oppbakking @Shagga_Son_of_Dolf :+1: Det trengs, man blir fort litt usikker i møte med store rike selskap.

Jeg har undersøkt litt rundt dette med fortollingsgebyr og det ser ut som DHL har rett til å kreve gebyr av meg selv om det ikke er toll på varen. Så sender nå ny mail til DHL og ber om at beløpet på faktura rettes opp og at jeg kun betaler fortollingsgebyr og ikke mva.

Sitatramme Fortollingsgebyr

Når du handler varer på internett, må du vanligvis betale et gebyr for fortollingsjobben til den som frakter varen. Dette er ikke et gebyr til Tolletaten, men en betaling transportøren tar.

Hvor mye du må betale varierer. Du må derfor kontakte transportøren (den som frakter varer for deg) for å få prisinformasjon. I de fleste tilfeller er Posten transportør. Prisen har ingen sammenheng med om det er toll på varen eller ikke.

Prisen for fortollingen kommer i tillegg til fraktkostnadene, og du som mottaker må betale for dette, selv om frakten allerede er betalt eller inkludert i prisen.

Kan jeg slippe å betale for fortollingen hvis jeg fortoller varene selv?

Ja, men ofte vil transportøren likevel kreve en pris for oppbevaring og ekspedisjon. Prisen kan i praksis være det samme som for å få fortollet varen. Du må forhøre deg med firmaet som transporterer varen, for eksempel Posten, om satsene. Tolletaten krever ikke betaling for fortolling av varer.

Ulike navn

Transportfirma og speditører kan ha ulike navn på denne typen fortollingspriser som for eksempel ”pris forenklet fortolling”, ”ekspedisjonsgebyr”, ”fortollingsgebyr”, ”tollagerkostnad”, ”administrasjonsgebyr”. Du må spørre transportøren om hva som er inkludert i de ulike prisene.Kodeutsnitt

Sitatramme

1 Like