Definisjon på en "original"?

Jeg er interessert i å høre hva medlemmer på forumet mener skiller en original fra et trykt opplag på x antall eksemplarer?

Noen tanker jeg har selv:

Jeg har vært interessert i/og samlet på street art i to år. Fortsatt har jeg til gode å forstå/være enig i at folk kan kalle er verk merket med x/16 for en original (som ett eksempel). Som street art kunstner er vel originalen til syvende og sist tilgjengelig for allmenheten ute i det offentlige rom?

Med eksempelet over sikter jeg til Pøbel sin utgivelse av ICWT. Fra første stund som street art interessert har jeg digga Pøbel på grunn av hans stil og tanker rundt kunsten som har kommet frem i div medier.
Pøbel var den eneste blant de kjente norske som jeg hadde inntrykk av at ikke først og fremst brøy seg om pengene. Helt til ICWT… Han selger 16 stk for meg like motiver definert som originaler. Dette synes jeg blir feil til tross for at det er noe forskjeller i fargevalg/malingssøl osv. “Valget” om å kalle dette for originaler skuffet meg såpass mye at jeg stod over releasen. Ser i ettertid at dette har steget en haug i pris så sånn sett angrer jeg :wink:

(Jeg bruker Pøbel kun som et eksempel. I mine øyne er det mange andre langt “verre” kunstnere som melker lommebøkene til oss gale).

Hva mener dere? Enig? Uenig?

For meg er en original unummerert og eksklusiv ved at den kun henger på min vegg…

Orginal i mine øyne er: laget av 100% av kunstnerens hånd. Antall eksemplarer endrer ikke dette i mine øyne, at det kan forringe eksklusiviteten/verdien på verket en annen. Så lenge det et malt for hånd vil hver og en være unik og en orginal imo.

Hva da med håndkolorert trykk? Blir ikke det i grenseland, et forsøk på å gjøre et trykk,som jo “bare” er en kopi av en annen klin lik kopi, litt mer egen?

Etter mitt syn så henger originalmaleriet og selve veggen som originalverket i den ene enden, mens injet-printen som minst original i den andre. I mellom der setter jeg trykk fra trykkplater, men også der er det jo ikke engang et krav om å destruere platen selv når kunstneren har bestemt et bestemt opplag.
Jeg vegrer meg fælt for trykk og verdien på det, da man sjelden har noen virkelig garanti for at sin egen x/200 ikke er en x#3/200…

Begrepet blir brukt både om verk 100% laget av kunstnerens hånd i flere opplag, mens noen mener at det bare skal finnes 1 eksemplar av verket for å være en original. Jeg mener at så lenge den er verket er laget fullstendig for hånd så er det en original.

Handfinished er ikke et originalt verk da det fortsatt er delvis trykket.

ICWT faller definitivt inn i definisjonen av en original selv om det finnes 16 stykk av det + 5 på lerret. Som regel kan man se forskjell på originaler og trykk og originalene har en helt annen dimensjon enn trykket.

1 Like

Quick test spray with canvas paint on a cartboard original…

Ser det er ulike meninger her. Jeg har alltid tenkt at en original er en som er unik. Dvs. at det kun finnes 1 eksemplar av det motivet i den størrelsen. I mitt hode blir det ihvertfall rart at det skal finnes 16 originaler av et motiv.

3 Likes

Orginal ser jeg på som et unikt verk laget av kunstneren selv, enten om det laget flere forskjellige versjoner eller et enkelt verk. Er det unikt, så er det en orginal tenker jeg, uansett metode.

Mtp. eksempelet du bruker Thopet; ICTW, er alle laget for å nettopp være unike. Det blir mer som en serie enn duplikater og jeg mener det er helt OK å kalle det en orginal.

For ordens skyld så har jeg en ICWT.

Slik jeg ser det, er en original unik, og fullt ut laget av kunstnerens hånd.

Alle de 16 utgavene av ICWT, er i mine øyne derfor å anse som originale.

For øvrig er det langt fra noe nytt at et motiv lages i flere versjoner/utgaver. Ta for eksempel Skrik, som er laget i 4 versjoner, og Det syke barn, som er laget i 6 versjoner. De færreste vil vel være uenig i at alle disse er å anse som originale.

I street art skal originalen være ute i gata/naturen. De fleste «verk» fra kunstneren er basert/inspirert av den originale idéen med kunstnerens eget håndverk i et svært begrenset opplag, blir sett på som originalt. Synes personlig at ICWT x/16 er på lik linje med print, å støtte kunstneren økonomisk for å fortsette å gjøre det han gjør, ikke i nærheten av et canvas hvor kunstneren viser sitt sanne håndverk fra et studio. Om kunstneren lager 16 like skisser eller test spray i studio for å selge de, så er det kun for å melke kua og gi glede til kunstsamlere som oss… Hvor originalt det er… tjaa… Originalt at det kommer fra kunstneren og ikke et trykkeri…

De aller fleste kunstnere lager mange versjoner, selv på lerret og selv av kjente verk. Hvor mange “Skrik” finnes det? Er ingen av dem originale?

Det beste er nok å forholde seg til det slik tollvesenet gjør (en setning jeg aldri trodde jeg kom til å skrive), der en original er laget fullt ut av kunstneren selv.

Ellers blir ingenting originalt…lerretet og malingen var jo tross alt kjøpt og masseprodusert.

2 Likes

@Gammel_Erik er det en orginal hvis det er flere enn 1 stk i opplaget? Må en orginal være signert? Hva er egentlig definisjonen på orginal?

Når jeg snakker om en original på en vegg hjemme, mener jeg et lerret, foto, stensil på papp el. som ikke er masseprodusert. Helst at det bare finnes ett av dem. Ofte finnes det noen stykker som Dolk sine lerret (ed 3. el.), eller versjoner av Munch sitt skrik, uten sammenligning forøvrig :slight_smile: Tror de fleste regner alle slike versjonene som originaler.

Ja jeg er enig med deg. Har man 1 / 1 så er det vel ihverhfall en original mener jeg. Men føler mange kaller trykkene sine for orginal, selv om det finnes 300 stk av de. Hva skal man egentlig kalle trykkene når de er signert av kunstner,innenfor et visst opplag osv, er ikke det og en form for original også?

Det er nå ikke så vanskelig å definere orginaler… de er gjort for hand. Har en kunstner gjort 10 ex av sammme motiv for hand så er alle 10 orginaler… har du et trykk så er ikke dette en orginal, men stort sett et masseprodusert produkt av en orginal

1 Like

Ja da er det mange som tror de har orginaler. Som nevnt over her,hva da med de som legger en siste finish på trykket sitt for hånd,håndkollert altså, er det alt som skal til får å komme under kategorien orginal,eller må 100% av verket gjøres for hånd.

Det er ikke en orginal, det går under definisjon handkolert trykk.

Blander du ekte og orginal? Har aldri hørt noen kalle trykkene sine orginaler.

Tja kan godt hende jeg blander, hva er forskjellen på ekte og orginal da? Regner med at orginaler er ekte.

Ja, men ett ekte trykk er dog ikke en orginal

Eks:
Banksy trykk med COA- ekte/offisielt trykk
Banksy stencil på lerret med COA-orginal, fortsatt ekte

Det finnes 4 malerier av Skrik + lito trykk. Alle disse maleriene er forskjellige, og malt på forskjellige tider av Munchs liv.
Det kan ikke sammenlignes med ett stencil maleri som blir masseprodusert med tanke på salg hvor man ikke klarer å skille nr 1 fra nr 15 (uten hjelp fra nummereringen såklart).

Les mer om de forskjellige versjonene av skrik her.

(Syns forøvrig det blir feil å sidestille nødvendige materialer med kreativt kunstnerskap når vi snakker om orginalitet.)

Azidops: En orginal er et unikt arbeid, ikke ett masseprodusert arbeid.
Hvis man maler 1000 identiske malerier for hånd, så er ikke det 1000 orginaler bare fordi det er håndlaget.

Og masseproduserte trykk kan aldri bli en orginal, selv om det er aldri så ekte og kommer med en COA.
COA betyr bare at det ikke er falskt.

En orginal er vel det motsatt av masseproduksjon. Så da blir vel diskusjonen, hvor går den grensen?
5, 10, 100, 1000ex?