Fortolling

Det å kjøpe kunst i utlandet og tolle det inn til Norge kan være problematisk. Kunst som er utenfor definisjonen “kunst” satt av tollmyndighetene vil bli belastet med full moms ved frakt til Norge i tillegg til ekspedisjonsgebyr. Dette gjelder uansett om verket sendes med posten eller eks. UPS / DHL.

Trykk som er nummererte og signerte vil ikke bli sett på som et kunstverk av tollmyndighetene hvis det har blitt benyttet en mekanisk eller fotomekanisk prosess for å lage verket, og 25% moms vil påløpe. I regelverket står blant annet at malerier laget med foto eller silketrykk ikke er kunst. Heller ikke kunstfotografier er definert som kunst hvis bildet ikke er nummerert og signert med et øvre antall på 30 eksemplarer. Skulpturer som er støpt eller bygget av håndverkere, og ikke kunstneren selv, regnes ikke for å være kunst, og lastes med full moms.

Ballonghunden til Jeff Koons er laget av assistenter, og ikke av ham selv. Derfor må den som importerer verket til Norge betale full moms. Foto: collinox

Grunnlaget for fortolling av et trykk innenfor kunst-definisjonen til tollverket er 20% av det du betaler for verket med frakt. Eks:

Verdi med frakt 20 000
Fortollingsgrunnlag (200020%) 4 000
Mva (400
25%) 1 000

Du betaler dermed 5% av kjøpssummen i moms. Hvis kunstverket faller utenfor kunst-definisjonen vil det påløpe 25% moms.

Når noe blir sendt med posten vil posten fortolle det for deg hvis ikke du har reservert deg mot postfortolling. Posten vil ofte da fortolle kunst som en vanlig vare og du må betale mye mer enn det du behøver. Dette kan du kreve tilbake. Vi anbefaler deg å reservere deg mot postfortolling slik at du har mer kontroll på hvordan ditt verk blir fortollet. Siden du har reservert deg må posten sende deg et skriv hver gang noe kommer hvor de spør om hva innholdet er og hvor mye det er verdt. Du kan svare på dette skrivet via en mail hvor du forklarer hva det er og hvor mye det er verdt (husk å legge ved kvittering). Da vil det påløpe et beløp for at posten har fortollet det for deg, og du kan risikere at de gjør feil selv om du forklarer de alt.

Car Crash-bildet til Andy Warhol ble solgt for 105 millioner dollar i november. Med den verdien hadde innførselsmomsen til Norge vært 30 millioner dollar. Foto: Sotheby’s

Den tryggeste, billigste og beste måten som vi bruker er å fortolle forsendelsen selv på tollkontoret. Da møter du opp og har med all innfoen om verket, kvitering og lappen du fikk fra posten (evt et sporingsnummer som sier at verket ligger til fortolling). Da fikser de alt for deg og de fakser fortollingspapirene til posten. Etter at det er sendt og du har betalt vil verket havne på ditt lokale postkontor etter få dager.

Hvis du får problemer og tollkontoret ønsker å gi deg 25% moms kan du vise til bestemmelsen i merverdiavgiftsloven § 4-11 andre ledd som uttaler at avgiftsgrunnlaget kan fastsettes til 20 % av beregnet tollverdi.

Nyttige linker:

Toll.no - kunstverk

Forskrift - definisjon av kunstverk

6 Likes

Jeg vil også påpeke et felt som er oversett her og som er vesentlig. Gjelder kjøp kunst direkte fra kunstner eller gjennom kunstners representant.

“Du kan også få fritak når du kjøper et kunstverk direkte fra kunstneren i utlandet eller gjennom mellommannen. Avgiftsfritaket gjelder uavhengig av hvem som står som mottaker på deklarasjonen, så lenge importen skjer direkte fra kunstneren eller fra kunstnerens mellommann.”

Altså kjøp av kunst fra kunstner er momsfritatt. Husk at trykk ikke er kunst pr definisjon av staten.

1 Like

Leser det @Sake skriver om momsfritak når man kjøper kunst direkte av kunstner i utlandet. Håper noen kan hjelpe med følgende spørsmål:

  • Hva menes med kjøp “direkte”? Vil det være å kjøpe “direkte” av kunstner om man kjøper av vedkommende over nett, eller betyr det kjøp “ansikt-til-ansikt”?
  • hvordan får man momsfritak? Går det av seg selv, eller er det et skjema man må fylle ut?

Alle gode tips og vink mottas med takk. Jeg regner for øvrig med at lerret (oljemaling) defineres som “kunst”.

Dette er svaret jeg fikk fra tollvesenet ang. dette:

” Dette må forstås slik det står i loven. Altså at kunstverket selges i kunstnerens navn. Normalt vil det si at selgers navn i faktura mellom norsk tollskyldner og selger må være kunstneren. Hvilke disposisjoner galleriet og kunstneren gjør innbyrdes er ikke regulert i loven.

Er det galleriet som er oppført som selger vil 20 % regelen bli å benytte etter mval § 4-11 . Er kunstneren oppført som selger i faktura vil det kunne vurderes fullt fritak etter mval § 3-7 jf. mval § 7-1.

Trond P. Johansen | tolloverinspektør ”

Svaret til tolloverinspektøren er ikke helt klart. Reglene er som følger:

  1. Varen må kvalifisere som kunst etter tollovens disposisjoner.

  2. Kjøpes verket direkte fra kunstner eller kunstner mellommann er det momsfritt. Hvordan det kjøpes er irrelevant. Dvs. at hvis et galleri selger på vegne av en kunstner er det momsfritt, førstehåndssalg. Dette kalles formidlingssalg.

  3. Selges det på kommisjon eller som galleriets eiendel, opptrer de ikke på vegne av kunstner og man skal da i praksis betale 5% av summen i moms om punkt 1. er oppfylt. Dette er i praksis 2. håndssalg.

I Haakons tilfelle er det nok å be avsender skrive at det er «originalt kunstverk, skal fortolles etter merverdiavgiftsloven §4-11, 2. Ledd

1 Like

Det var dette jeg referte til når jeg henvendte meg til tollvesenet (punkt 2.), men de tolker ikke loven slik du gjør tydeligvis. Jeg orket ikke gå videre med det, men dersom du har en helt klar sak som skaper presedens forholder det seg annerledes.

1 Like

Har vel nylig blitt avsagt en dom hvor det stilles strengere krav for å falle inn under de punktene Azidops nevner. Mener mye av det Tollvesenet skriver også var hovedmomenter nevnt i dommen.

Skal se om jeg får funnet frem til den i morgen.

Her dommen forresten: Ikke tilgjengelig:Borgarting lagmannsrett – Dom: LB-2014-100981 – UTV-2015-1486 - Lovdata

Dette er dog snakk om salg fra galleri i det galleriet mener er “i kunstnerens navn”. Lagmansretten er strengere i sin tolkning. Ser også ut til at den muligens ankes til høyere instanser.

1 Like

Jeg kjøpte et av Dolk sin “hand finished”-trykk fra Japan, der hvert enkelt er unikt. Fikk selvsagt avslag av Tollvesenet pga av at det var fremstilt med mekanisk hjelp, eller noe sånt.

Lettere irritert kontaktet jeg Kulturdepartementet om dette, og fikk opplyst at original kunst defineres på følgende måte, i den såkalte kunstavgiftsloven av 4. november 1948 §1, 4. avsnitt:

”Avgiftspliktig etter denne lov er originaleksemplar av kunstverk som malerier, kollasjer, tegninger, stikk, trykk, litografier, skulpturer, billedtepper, keramikk, glasskunst og fotografiske verk. Som originaleksemplar regnes eksemplar av kunstverk som er utført i et begrenset antall av kunstneren selv eller med hans samtykke.”

I tillegg kan det vises til International Association of Art, som i Wien i 1960 etablerte en definisjon på grafisk kunst:

“For at et grafisk arbeid skal kunne betraktes som originalgrafikk må:
den grafiske kunstner alene ha retten til å bestemme endelige antall trykk av hvert av sine grafiske arbeider i de forskjellige teknikker.
trykket ha kunstnerens signatur, samt opplysning om opplagets størrelse og hvilket nummer trykket har i opplaget.
originalplaten ødelegges eller merkes på en slik måte at det klart fremgår at opplagstrykkingen er avsluttet.
kunstneren selv ha utarbeidet platen; skåret treblokken eller tegnet på steinen e.l.”

Staten er altså rykende uenig med staten her. Men såklart, Tollvesenet må jo ha et regelverk å forholde seg til.

Jeg har kjøpt kunst fra ulike gallerier i utlandet og flere ganger kun henvist til paragrafen som dekker dette og skrevet at dette galleriet representerer kunstneren. Har gått helt fint frem til nå…

Ja, du har vært heldig (eller blitt korrekt behandlet så langt). Er det lenge siden du gjorde det sist?
Sist jeg prøvde var i juni og fikk da svaret ovenfor. Det er mulig jeg bør søke refusjon…det er tross alt litt penger det er snakk om. Etter det jeg kan forstå fra dommen over (link fra Gromsen) er de lite interessert i å myke opp reglene.

Men var kjøpet direkte fra kunstner (førstehåndssalg) eller var det et 2.håndssalg? Det er lett å bli forvirret, men kjøp i fra galleri er ikke ensbetydende med å representere kunstner.

I dette tilfellet var det et førstehåndssalg fra galleriet som representerer kunstneren.

Da har du en god sak og saksbehandler har ikke forstått hva saken gjelder. Reglene er klinkende klare.

Takk for tips! Jeg får sjekke opp i hvordan man evt. kan kreve penger tilbake fra tollvesenet. Det blir sikkert en smal sak :smile:

Var litt før sommeren, kjøpte et verk av Sandra fra Galleri C.O.A. Skrev bare det jeg nevnte her, og det virket som om de aksepterte det uten noe mer diskusjon.

har også vært min reaksjon når jeg har fått noe levert. De er veldig strenge på prints, men med en gang det er orginalt og unikt er de veldig lette å ha med å gjøre

Snakket med tollvesenet og de mente jeg burde klage, så da blir det vel slik. Jeg behøver en bekreftelse fra galleriet på at de fungerer som en mellommann og representerer kunstneren som sådan.
Det Trond P. Johansen | tolloverinspektør sier om at kunstnerens navn må stå på faktura er ikke et absolutt krav.

Som jeg trodde. Good luck, pengene er på konto om 6 måneder

Nå er det jo ikke avgjort ennå…det kommer an på saksbehandleren. Trond P. Johansen aka Narvestad kommer ikke til å gi seg uten kamp.

2 Likes