Fortolling

Var det slik at dette ovenfor ikke gjaldt prints? Fikk en sur fortolling nå. Syntes beløpet var veldig høyt i forhold til hva printet var verdt.

Det gjelder prints…men ikke originaler. Originaler er unntatt dersom visse kriterier er oppfyllt

1 Like

Unntatt hvis det er direkte fra kunstner eller kunstners mellommann. Er det 2. håndskjøp så skal man momse 25% av 20% av bildets verdi. I praksis blir dette 5% av totalsummen.

Om bildet koster 10.000 ink. frakt så er momsgrunnlaget 2000 kr. Av de 2000 skal man momse 25%, som da blir 500 kr.

1 Like

Problemet er at det er ingen som er klar over dette. Så de kjører på med 25% hver gang. Så ender det med et sinnsykt mas for å få det refundert.

1 Like

Ja, akkurat det som er tilfelle denne gangen.

@azidops, sier du nå at om jeg handler av kunstnerens mellommann så skal jeg ikke betale 25% mva?

Hvilken lov eller regel kan man vise til her?

Det er viktig å holde tungen beint i munnen. Først må objektet kvalifisere som kunst. Momsloven støtter seg på tolltariffens definisjon av kunst. Kort fortalt så er det ikke sikkert at det vi sier er kunst er kunst etter tolltariffens definisjoner.

La oss ta det enkle først. Er det en original som er laget 100% for hånd så er det kunst. I utgangspunktet er det bare kunstner som kan selge momsfritt men lover åpner for at en mellommann kan selge på vegne av kunstner. Kommer kunstverket fra utlandet kan det da importeres momsfritt. Det er viktig å huske at dette gjelder ved første salg. Med en gang kunstverket har blitt omsatt en gang skal det alltids momses etter regnestykket jeg beskrev over, i praksis 5%, hver gang det omsettes av en proffesjonell part. Samme gjelder innførsel.

Så er det der det begynner å bli vanskelig. Et standard Dolk-print er ikke kunstverk etter tolltariffens bestemmelser. Det gjelder også såkalte handfinished trykk. Årsaken er at trykket helt eller delvis er maskinelt framstilt og uten at kunstner gjør det selv. I Dolk sitt tilfelle er også i opplag over 30 som diskvalifiserer det ytterligere som kunst. Med andre ord om man kjøper en Sandra, Conor print så skal det momses 25% ved innførsel selv om det kommer direkte fra kunstneren eller kunstnerens mellommann.

Men, om et trykk er i et opplag mindre enn 31 og er trykket av kunstneren selv så kvalifiserer det faktisk som kunst. Joy gjør blant annet dette, men det kan være veldig vanskelig å vite i hvert enkelt tilfelle.

@bakart

Lov som gir fritak fra moms for kunstverk
Merverdiavgiftsloven §4-11 annet ledd

(2) Ved innførsel av kunstverk, samleobjekter og antikviteter er beregningsgrunnlaget 20 prosent av beregningsgrunnlaget etter første ledd.

Hva er kunstverk?
Merverdiavgiftsloven § 1-3-2.Kunstverk

a) malerier, tegninger mv. som er omfattet av tolltariffens posisjon 97.01
b) originale stikk, avtrykk mv. som er omfattet av tolltariffens posisjon 97.02
c) originale skulpturer mv. som er omfattet av tolltariffens posisjon 97.03
d) håndvevde tapisserier mv. som er omfattet av tolltariffens posisjon 58.05
e) kunstneriske fotografier.

Her henvises det til tolltariffer og da må f.eks malerier, tegninger mv være som beskrevet i tolltariffens posisjon 97.01

7 Likes

Takk for utdypende svar. Det forklarte litt.

Har et eksempel som jeg føler havner litt i gråsonen her… Martin Whatsons ‘Dancer’, Desert Variant (opplag på 20) er Handfinished… Hvor havner dette?

25%

2 Likes

25% som jeg forklarer her @Hheffermehl

takk! :slight_smile:

Spør litt igjen her.

Kjøpte et snik Canvas fra grafittiprints. Fikk mva på dette.
Får avslag fra tollvesenet på mva reduksjon pga at det er laget med spraymaling og stensiler og er da etter deres mening ikke en orginal.

Fra avslaget:
“Malerier, tegninger mv. som er omfattet av tolltariffens posisjon 97.01
For å kunne oppnå klassifisering under tolltariffens posisjon 97.01 må motivet ha vært malt eller tegnet direkte på et underlag av kunstneren selv. Det tillates ikke bruk av f. eks stensiler eller sjablonger. Arbeidet må altså ha vært utført helt for hånd. Arbeider som helt eller delvis er utført på annen måte blir ikke klassifisert under denne posisjonen”

Noen tips til hva jeg kan gjøre videre her eller er det bare å legge denne død og betale?

Faen for noe firkanta idioter

1 Like

Nei, dette kan du klage på! Avslaget er en skjønnsmessig tolkning av loven av en byråkrat, jeg kan ikke se at stensiler eller sjablonger er nevnt spesifikt? Håper noen andre her kan komme med tips. Dersom du har kjøpt direkte fra kunstner eller kunstners mellommann, vil du også slippe de siste 5%.

Jeg har fått det samme selv men det står ingenting om at det ikke er lov til å bruke spraymaling og stensiler i tolltariffen. Som Gammel_Erik sier er dette en tolkning av en ukyndig byråkrat. Det som står under tolltariff 97.01 er:

http://tolltariffen.toll.no/templates_TAD/Tolltariffen/Chapter.aspx?id=312332&epslanguage=no

Malerier, tegninger og pasteller, utført helt for hånd, unntatt tegninger som hører under posisjon 49.06, og unntatt varer som er dekorert for hånd; collager (materialbilder) og liknende.

Du har en god sak, men du må overbevise en kunst-ukyndig byråkrat. Jeg anbefaler å ringe til saksbehandler og i en høfflig tone fortelle hvorfor du mener det er feil og så skrive en klage når du har overbevist mennesket på andre enden.

Skal man tolke tariffen helt strengt er det heller ikke lov å bruke pensel. De aller fleste malerier er ikke 100% malt med pensel. Noen ganger gnir man en duk over malingen for å få en effekt, en annen gang sprayer man vann på bildet. Det er helt irrelevant om man bruker en stensil, pensel eller potettrykk for å påføre malingen så lenge det er et manuelt arbeid og ikke er hjulpet med en (automatis) mekanisk prosess. I så tilfelle er Dolk sin nye utstilling heller ikke kunstverk.

Jeg har en lignende sak inne med giclee trykk i opplag på 25 som dermed er fotokunst, men jeg måtte fortelle saksbehandler over telefon hvordan det hang sammen og vedkommende innrømte manglende kunnskaper.

Husk at tollerene er lekmann når det gjelder kunst og prøver etter fattig evne å tolke rigide regler. Jeg skjønner at de trår feil.

Veldig gode tips her. Det er også ditt lokale tollkontor du skal klage til derfor er det riktig som Azi sier at du ringer først og forklarer situasjonen i en høflig tone. Jeg har veldig god erfaring med slike klager. Husk også å nevne at stensilen er laget av kunstneren selv, dette er ikke reproduksjoner.

Har fått nøyaktig samme svar på en klage jeg hadde inne på et tilsvarende bilde.
Anket og sendte inn ny klage der jeg forklarte hvorfor dette var feil (som Azidops nevner her). Jeg fikk også kunstneren til å skrive et langt brev der han forklarte hvorfor dette var en original og hvordan han arbeidet. Han la også ved bilder av prosessen. Anken ble avvist kort tid etterpå. Frustrerende å bruke masse tid på det. Mistenker at det er folk ved samme kontor som behandler anken?

Har et spørsmål jeg håper noen her kan hjelpe meg litt med. Jeg vurderer å kjøpe et fotografi fra utlandet.

Info jeg fikk fra galleriet sier at det er:
“Pigment print on Hahnemühle fine art paper”,
Signert, opplag på 6.

Det jeg lurer på da er om dett faller inn under kunstnerisk fotografi i merverdiavgiftforskriften, eller vil dette være ett trykk/print?

Det er en anerkjent kunstner/fotograf.

Alle tips og hint mottas med takk.
(beklager at jeg blåser liv i en eldgammel tråd, men syntes spørsmålet hørte hjemme her)