Hjelp! Skade på trykk. What to do?

Om dette er det riktige trykket så har jeg tatt opp lyset i bildet, da kommer merkene bedre til syne. Dette er jo sort på matt papir, da er det lett å skjule slike merker med å dra opp kontrasten eller dempe lyset i motivet. Så min justering av lys er bare for å markere lettere hvor ripene finnes.
Om du ser på den hvite flaten i bildet, så er det annonserte bildet grått i den hvite flaten, noe som viser at bildet er lett undereksponert, dette gir det sorte gode levekår med høy kontrast. Da ser man ikke like lett slike skader.

13 Likes

Og her har jeg tatt annonsebildet (originalen) og lagt inn kurven for eksponeringen. Denne kurven har helt svart i venstre side (verdi 0) og helt hvitt i høyre side (verdi 255). Men denne eksponeringen har et stykke igjen på den hvite siden. Hadde bildet vært riktig eksponert ville kurven ha strukket seg helt ut til høyre på skalaen. Den mangler 8%. Det beviser en undereksponering av annonse-bildet, noe som vil gjøre det vanskelig å oppdage den type feil som det her er snakk om på et fotografi av verket.

25 Likes

Kunstveggen med Tage i spissen på vei til retten!

Liten oppdatering:

Har sendt selger 1 ukes frist på å heve kjøpet. Har vært mye frem og tilbake den siste tiden. Har forsøkt å få på plass en/flere løsning(er) før trykket evt må inn til en konservator, men selger bare utsetter og utsetter.

Forslag har vært som følgende:

  • Hvem tar det økonomiske ansvaret ved konservator?
    • Hvis trykket får en verdiforringelse etter konservator har restaurert dette, vil mulig verditapet bli tilbakebetalt?
  • Opphev kjøpet,- hvis trykkene blir tilfredstillende etter konservator har restaurert bildene, så kan jeg kjøpe tilbake til avtalt pris evt selger kan legge dem ut for salg igjen.

Har også bedt selger om å komme med innspill her uten ha kommet noen vei.

Så vi får se hva kommende uke bringer.

2 Likes

Jeg synes du er altfor snill og altfor tolmodig.
Dersom selger ikke vil heve kjøpet hadde jeg tatt saken videre til forliksråd eller hvem det er som tar seg av slike tvister. Du har en ekstrem god sak så jeg ville heller fokusert på det enn å “hjelpe” selger med å fikse bildene. Jeg forstår at du ønsker disse bildene, men det bør være mulig å få tak i noen som ikke har alt dette ekstra arbeidet og usikkerheten med på kjøpet.
Men det er nå bare min mening.

4 Likes

Går til forliksrådet hvis ikke. Det var anbefalt å sende selger en skriftlig advarsel på forhånd og gi en tidsfrist. Dette ble gjort i dag :slight_smile: har også hentet inn nødvendig dokumentasjon fra bl.a galleri som rullet ut trykkene første gang :slight_smile: Ble lei av hele tiden prøve å finne en løsning, så nå vil jeg bare heve kjøpet

29 Likes