Hvem har malt disse akvarellene?

Image 05-04-2021 at 16.42

A post was merged into an existing topic: Kunstveggens detektivtråd :male_detective: