Innramming til kostpris


#1

Vet ikke om det er greit å legge ut men vil vil bare si tusen takk til oves rammeverksted for innramming av god kvalitet og meget hyggelige priser :slight_smile: holder til på Lier for dere som bruker så mye penger på kunst at innramming blir et problem :laughing:


#2

All PR er god PR.