Kunst og forsikring - erfaringer?

Hei,

tenkte å høre med dere om deres erfaringer rundt kunst og forsikring?

Mange her på forumet har plassert sparepengene i en fin kunstsamling, og ønsker derfor å sikre seg mot eks. innbrudd, brann etc.

 • Dekker en vanlig innboforsikring all kunst i leiligheten? Også dyrere verk?

 • Holder det med et bilde og en verdivurdering fra et galleri av verket? Mange verk har jo steget betraktelig i verdi siste årene?

 • Noen som har erfaring med å få erstatning etter brann/innbrudd, gikk dette fint og hvilket selskap benyttet dere?

3 Likes

Jeg har ikke hatt noen skader/innbrudd, men er dekket ganske godt med NITO innboforsikring. Den dekker inntil 500.000 på enkelt gjenstander. Har man 7-8 lerret så er nok ikke det tilstrekkelig, men det har ikke jeg. :see_no_evil:

Fikk faktisk tilbud fra IF her om dagen og jeg spurte spesifikk om hva de dekker av enkeltgjenstander da jeg har noen andre ting i heimen som koster en del mer enn kunsten.
Her er utdrag av deres innboforsikring som dekker inntil 750’:

*- Sykkel er dekket for inntil 30 000 kroner per sykkel. *
*- Matvarer i fryser er dekket for inntil 30 000 kroner. *
- Smykker, ur og gull er dekket for maksimalt 500 000 kroner.
*- Malerier, trykk og fotokunst er dekket for maksimalt 500 000 kroner. *
*- Vin og sprit er dekket for maksimalt 500 000 kroner. *
*- Annet edelt metall er dekket for maksimalt 500 000 kroner. *
- Enkeltgjenstander og samlinger er dekket for maksimalt 500 000 kroner per gjenstand/samling.

2 Likes

Jeg har Gjensidige, og jeg mener de ikke har noe maksbeløp per eiendel, og at alt dekkes opp til den totalverdien du selv velger å ha på forsikringen din. Mulig jeg tar feil - andre som har Gjensidige?

1 Like

Hmmm, merkelig fra IF. Har superforsikring der og har fått vite at det ikke er øvre grense på enkeltbilder, samme som jbroks sier.

Ellers generelt, ja den dekker all kunst. Du behøver ikke verdivurdering. Du må bare bevise at du eier det og dersom noe skjer settes verdien i ettertid. Bruker som sagt If, da er du forsikret også mot uhell - små barn for eksempel…

Jeg tolker nitoforsikringen for opp til 500 000 pr lerret/bilde. Eller tar jeg helt feil?

Egentlig et godt spørsmål. Dekningen er på totalt 2.750.0000 for alt men det står beskrevet 500.000 ved «skadeverk, tyveri og underslag på innbo og løsøre».
Så jeg tolker det som at ved tyveri så dekkes totalt 500.000 men ved en totalskade f eks brann så dekkes alt opp til 2.750.000,-.

@jbroks:
Det var gjensidige som hadde den nito forsikringen tidligere før den ble flyttet til Tryg nå i 2019. Ganske sikker på at vilkårene i nito forsikringen er bedre enn vanlig gjensidige.

@Gammel_Erik:
Jeg ville fått det skriftlig. Har generelt dårlig erfaring med if når det kommer til vilkår på forsikringene. De har gjerne gode priser, men når det kommer til det med liten skrift så taper du fort.

Ja, det er nok lurt! Skal be om det, men har en mistanke om at det er forskjell på vanlig forsikring og superforsikring som gjør utslaget.

Kan være det er forskjellen ja. Kan jeg spørre hva du betaler for super innbo hos if?
Jeg fikk tilbud om ca 1550,- nå for den som dekker 750’. Det er ca 3x av prisen jeg betaler pdd for nito via Tryg…

Skriver PM

Jeg jobber i IF som forsikringsrådgiver på privatmarkedet.
Tar gjerne imot spørsmål om jeg kan bistå med noe.

Kan nevne at det er vanlig i markedet at enkeltgjenstander/samlinger har begrensninger utover totalsummen på innboforsikringen - og det er naturlig svært viktig å sjekke dette hos hvert enkelt selskap.

IF’s forsikring dekker kunst/bildesamlinger inntil 500.000kr - har man samlet verdi over dette kan forsikringen utvides etter behov.

3 Likes

Ok takk, men hva hvis prisen på et enkeltbilde overskrider 500 000?

1 Like

Ser at Gjensidige’s “Innbo Pluss” forsikring sier følgende om erstatning:

Erstatningsgrunnlag

 • Antikviteter, kunstverk, og samlinger av alle slag: Erstatningen settes til markedspris.

Dvs markedspris den dagen du evt har brann eller tyveri i hjemmet ditt. Jeg antar da at markedspris er nettopp det - pris for å kjøpe et gitt kunstverk dagen i dag (ikke hva det evt kostet for 10 år siden).

Finner ikke noe som tilsier at det er makspris på enkeltverk / bilder (forsikringen gjelder opp til totalsum på innboforsikringen din). Er i alle fall slik jeg tolkger Gjensidige Innbo Pluss (og er forsåvidt også det kunderådgiverne jeg har snakket med i Gjensidige sier på tlf - uten at jeg nødvendigvis stoler 100% på dem…).

3 Likes

Enkeltgjenstander og samlinger er dekket for maksimalt 500 000 kroner per gjenstand/samling

Her kan du ha flere lerret til 500.000,- og få alle dekket opp til taket i selve forsikringen. Det blir først en samling om kunstverkene må selges samlet. Feks 2 kunstverk som har en enkelt verdi på 400.000,- pr stk, men solgt samlet en verdi på 1.200.000,- vil maks gi 2x 400.000 i utbetaling.

Dette kan sikkert @Anvik bekrefte.

1 Like

Jeg har LO favør innbo. 300.000,- pr gjenstand og ingen øvre grense uansett forhold.
Har hatt uhell hjemme hvor noe kunst har blitt skadet og forsikringen dekket verdien for nytt tilsvarende umiddelbart.

Man trenger ingen løpende verdivurdering av kunst man har hjemme slik jeg ser det. Det er markedsverdi på skadetidspunkt som er gjeldende. Bilder og dokumentasjon skal være nok for å få en verdivurdering om kunsten går tapt. Dette bør lagres på en sky eller tilsvarende.

1 Like

Jeg har samme forsikring Tommy. Har for en tid tilbake sjekket om den forsikringen dekker samlingen min ved tyveri/brann. Jeg fikk da svar(på mail) at den dekker alt uten øvre grense så lenge et enkelt objekt ikke overstiger 300k. Snakket igjen med dem i dag etter å ha sjekket vilkårene hvor det står 300k pr samling/objekt.

Dette er et utdrag fra nettsiden: Er det noen begrensning på hva jeg kan få igjen for dyre ting som malerier eller myntsamlinger?

Ja, du kan maks få igjen 300.000 kroner for dyre ting og samlinger, men summen kan utvides hvis du trenger det.

Slikt som dette får meg til å undre, derfor har jeg bedt dem i dag sende meg en mail med konkret info på hva forsikringen dekker, det bør ikke være noe tvil når først uhellet er ute.

Når det blir tvetydig som dette, stiller vi dårlig når uhellet først er ute tenker jeg.

1 Like

Definisjon på «samling»?

Mitt forsikringsselskap sier at en samling kun er en samling når den totale verdien av gjenstandene er større samlet enn summen av hver enkelt gjenstand enkeltvis.

Mao hvis du har ti verk av en kunstner så er det kun en samling per def hvis verdien er større av et samlet salg enn å verdien av å selge verkene enkeltvis.

1 Like

Fått flere forespørsler om samme ting - og skal forsøke å avklare her.
Vil påpeke at denne posten er gjort av meg som «privatperson» og således vil det være vilkårene i hver enkelt avtale og samråd med en skaderådgiver som er styrende for et skadeoppgjør.

Det er gjort noen endringer hos flere selskap bare siste 1-2årene på definisjoner her.
TIDLIGERE var definisjonen IF satt på samlinger «en gruppe gjenstander som har en større verdi sett over ett, enn hva hver enkelt gjenstand har i egen verdi»
Dette punktet er endret - og forsikringen gjelder nå en kategori/gruppe verdigjenstander med samlet verdi inntil 500.000kr i super innbo (eller inntil forsikringssum om denne er lavere)

Dette innebærer at har man malerier/trykk for en samlet verdi over 500.000kr trengs det egen utvidelse av forsikringen for denne kategorien.

Så vi her inne som har div trykk/malerier (avhengig av om de er av samme kunstner, eller har annen sammenheng) som tilsammen er verdt mer enn 500k trengs det en utvidelse av innboforsikringen.
Når det nevnes «kategorier» av verdigjenstander vil ikke dette omfatte f.eks bruksgjenstander. Så har du møbler, senger osv tilsammen for over 500k er dette ok.
Det er i hovedsak verdigjenstander som mynter, kunstverk, bilder, våpensamlinger og tilsvarende som faller inn under dette.

Jeg forsøkte i sted når jeg fant denne posten å sjekke vilkår hos et par andre selskap - men de fleste har ikke vilkårene tilgjengelig for alle på hjemmesidene - så fikk ikke sjekket opp dette på stående fot.

Håper dette var oppklarende - og jeg vil anbefale alle som har såpass med verdier i kunst be forsikringsselskapet sitt om et svar på Mail med hvilke begrensninger som gjelder for de, og kanskje til å med sende denne mailen med samme spørsmål ved hver fornyelse.

Skjer ofte endringer som dette, og de færreste av oss er flinke til å lese all tekst rundt «dette er nytt for neste år» når man får fornyelse av avtalen.

3 Likes

Skal nevnes at man stiller ekstremt sterkt i en skadesak om du har fått et skriftlig svar på et konkret spørsmål til selskapet ditt at «ja, slik du beskriver gjelder forsikringen din»
Uavhengig av hva som står i vilkårene om svaret er mottatt inneværende forsikringa år skaden skjer

Så er det ting man må ha avklart som ikke fremkommer tydelig i vilkårene, så vil jeg oppfordre til å rette et så konkret spørsmål som mulig på e-post og få en bekreftelse/avkreftelse på at det man tenker er korrekt.

Det som også gjør det vanskelig å svare på slikt på forhånd for selskapene, er jo at hvert skadeoppgjør er forskjellig, det kan være små differanser i hvordan skaden er skjedd, eller andre ting i hendelsesforløpet som endrer utfallet. Så sikkerhetsforskriftene i avtalen din bør også leses godt. Mye er selvforklarende og «selvsagt», men uansett greit å oppdatere seg på:)

2 Likes

Sitat Anvik:
Dette punktet er endret - og forsikringen gjelder nå en kategori/gruppe verdigjenstander med samlet verdi inntil 500.000kr i super innbo (eller inntil forsikringssum om denne er lavere)

Dette innebærer at har man malerier/trykk for en samlet verdi over 500.000kr trengs det egen utvidelse av forsikringen for denne kategorien.

Sitat meg:
- Enkeltgjenstander og samlinger er dekket for maksimalt 500 000 kroner per gjenstand/samling.

Dette blir vel to motstridene sitat?
Det tilbudet jeg fikk fra IF var på en vanlig innbo forsikring og ikke super.

Redigerte teksten, dekkes inntil 500k er riktig. :blush:

Her er utdrag av vilkåret (gjelder både standard og super innbo) :

3.4 Ubegrenset forsikringssum
Når det fremgår av forsikringsbeviset at ubegrenset forsikringssum er avtalt, gjelder likevel følgende grenser for maksimal samlet erstatning:

 • Smykker, ur og gull - maksimalt 500 000 kroner

 • Malerier, trykk og fotokunst - maksimalt 500
  000 kroner

 • Vin og sprit - maksimalt 500 000 kroner

 • Annet edelt metall - maksimalt 500 000 kroner

 • Enkeltgjenstander og samlinger - maksimalt
  500 000 kroner per gjenstand/samling
  Med samlinger menes, for eksempel, mynter, frimerker og andre samleobjekter, men ikke gjenstander som er i bruk for sitt opprinnelige formål.
  Høyere summer kan avtales og vil da fremgå av forsikringsbeviset.

2 Likes