Kunst til kostpris-tråden


#188

Jeg skal flytte snart og får mindre disponibel veggplass, og må vel se i øynene at hvis Anna ikke har kommet på vegg ennå så gjør hun det aldri. Så hvis noen vil ha en Anna main til kost (3400,-) så er det bare å sende en pm! Lagret flatt.