Kunstavgiften - salg mellom privatpersoner


#42

Kunne man tenke seg at den innenfor Kunstveggen som portal, ble etablert en lukket “klubb” med innlogging for privat omsetning av kunst mellom medlemmer, slik at salg mellom disse partene ikke kunne regnes som "offentlig, og dermed ikke ble avgiftspliktig?


#43

Ingen her som betaler den avgiften uansett om det er lukket eller ikke. (kanskje med unntak av 2 navn her inne…)