Kunstavgiften - salg mellom privatpersoner


#42

Kunne man tenke seg at den innenfor Kunstveggen som portal, ble etablert en lukket “klubb” med innlogging for privat omsetning av kunst mellom medlemmer, slik at salg mellom disse partene ikke kunne regnes som "offentlig, og dermed ikke ble avgiftspliktig?


#43

Ingen her som betaler den avgiften uansett om det er lukket eller ikke. (kanskje med unntak av 2 navn her inne…)


#44

Fikk denne i innboksen

Fra Bildende Kunstneres Hjelpefond

Hei!

Vi registrerer at du annonserer kunstverk for salg på Finn.no, og vil derfor minne deg om at det skal betales 5% avgift av salgssummen når denne er over kr 2 000 kr. Grunnlaget for avgiften er kunstavgiftsloven og åndsverkloven § 38c om følgerettsvederlag.

Kunstavgiften skal betales av kjøper som et tillegg til den opprinnelige salgssummen. Det er selgers ansvar å opplyse om Kunstavgiften og å kreve den inn. Ved fremtidig annonsering av kunst over 2 000 kr på finn.no eller andre annonseportaler, foreslår vi derfor at du legger til følgende setning i annonsen: “Ved omsetning av kunst med salgspris over 2 000 kr skal det betales 5% kunstavgift i tillegg til salgssummen.”

Det er også kunstavgift på videresalg. Med videresalg menes etterhvert salg som finner sted etter at verket er solgt for første gang. Videresalg utløser ofte følgerettsvederlag. Ved innrapportering av videresalg må du derfor oppgi navn på kunstner, tittel på verk, salgsdato og salgssum.

Du kan lese mer om kunstavgift og følgerettsvederlag på kunstavgiften.no.

Dersom du finner en kjøper til kunstverket, må du huske å legge 5% på salgssummen. På kunstavgiften.no finner du informasjon om hvordan du sender inn rapport og betaler inn avgiften. Kontakt oss gjerne hvis du trenger flere opplysninger.

Lykke til med salget!

Vennlig hilsen,
Kunstavgiften


#45

Ja her er det jo bare å henvise til Posten.no og deres definisjon av kunstverk, så blir det ikke mye på Bildende Kunstneres Hjelpefond😜


#46

Her er det to forskjellige lovverk. Kunstavgiften reguleres av kunstavgiftsloven, mens posten forholder seg til merverdiavgiftsloven. Det vil si at et bilde som ikke er definert som kunst under merverdiavgiftsloven kan være avgiftspliktig under kunstavgiftsloven- dette kommer an på salgssummen og måten bildet er annonsert på. Det er bare tull at kjøp og salg mellom privatpersoner ikke utløser kunstavgift ved åpent salg, som jeg ser enkelte skriver på finn.


#47

Hvordan i all verden kan man kreve kunstavgift for noe som ikke er definert som kunst??


#48

Jeg sier ikke at det gir mening :wink:


#49

Ok. Ja for det ga ingen mening. Men kunne vært artig og prøvd de to «innstanser» mot hverandre. Men men,vi lar denne ligge med det i denne tråden👍