Mctears

Hei, er det noen her som har handlet fra auksjonshuset https://www.mctears.co.uk/ før? Tenkte å by på noe der, men har ikke handlet derfra tidligere :blush:

2 Likes

They recently held a street art auction for charity which went well by all accounts and brought them some new attention. Old regional and well established auction house in Glasgow. A few Shrigley posters up but nothing you can’t pick up elsewhere cheaper unless you’re looking at mid-century modern furniture. Otherwise, I think they’re very well regarded and you shoiuld have no problems. Kinda like Scotland’s Blomqvist.

3 Likes

Thank you so much for the detailed answer. I have never bought from an auction earlier. So i´m very unsure about the extra fees that would come after the bid, because I feel there are so many different types of fees. I have try to read the terms of the auction house, but I don’t feel 100% sure yet.

Let’s say I place a winning bid at $1000 at Mctears. What will the final cost for me be approximately?

1 Like

They seem to have a buyers premium, i.e what you pay on top of the hammer pirce, of 24%. So that would be 1240. Not sure on the VAT/MVA. But remember you’ll also have import tax into Norway at 25% if it’s a print plus packing and shipping and insurance, which can be expensive from Auction houses who generally don’t tend to look for the cheapest options, to say the least :slight_smile:

In saying that, I’d drop them a mail and ask them directly, always good to establish personal relationships.

1 Like

Hvis det er kunst kjøpt fra auksjonshus (i utlandet) blir momsen på 5 % (25 % av 20 % av verdien)

4 Likes

Thank you again! I will contact the auction house :blush:

2 Likes

For original works only yes? Do you know at what point this increases to 25% for print editions ? is there a set edition number

300 prints,

So a banksy ed of 600 is not definition of art by Norwegian customs law…


§ 1-3-2.Kunstverk

(1) Med kunstverk menes originale

a. malerier, tegninger, kollasjer og lignende todimensjonale kunstverk, herunder blandete teknikker

b. grafiske arbeider, herunder stikk, trykk, litografi, mv., signert og nummerert i et antall begrenset oppad til 300 stk.

c. skulpturer, relieffer, installasjoner og andre tredimensjonale kunstverk av et hvert slag og utført i et hvert materiale

d. billedtepper, billedvev og annen tekstilkunst

e. kunstneriske fotografier.

(2) Ved vurderingen av om et fotografi skal anses som kunstnerisk skal det blant annet legges vekt på om fotografiet har interesse for en videre krets av personer, om det er ment for offentlig visning i gallerier e.l. og på om prisen reflekterer en kunstnerisk verdi. I tillegg må fotografiet være

a. tatt av kunstneren

b. framkalt under kunstnerens faglige instruksjonsmyndighet

c. signert og nummerert i et antall begrenset oppad til 30 og

d. opphavsrettslig beskyttet etter åndsverkloven § 1 annet ledd nr. 6.​1

Bilder fra ordinær fotografvirksomhet anses ikke som kunstneriske fotografier.

(3) Ved vurderingen av om et verk kan anses som kunstverk skal det blant annet legges vekt på om verket anses som kunstverk av kunstinstitusjoner og/eller at det foreligger visningsavtale for verket, at det ikke hovedsakelig tjener nytteformål, ikke har karakter av ordinær handelsvare (industriell masseproduksjon), er produsert av opphavsmannen selv, eller av andre etter opphavsmannens anvisninger og under opphavsmannens faglige instruksjon.


Here are a loooong thread and discussion on this particular matter:

2 Likes

Thanks. Interesting that photography is 30 and screenprints 300

2 Likes