Ny runde med Print Vault - GrafittiPrints?


#82

fordi jeg kjøpte 2 stk veldig overprisede verk :rofl:


#83

Skjønner, og da dro de og leverte det fort som f*** på døra de selv før du egentlig skjønte hva du hadde gjort, var lurt det :joy:


#84

Veldig fint i virkeligheten også :+1:t2: