Om kategorien Auksjoner

Grunnet økt auksjonsaktivitet på forumet oppretter vi en egen kategori for disse. Det vil også være visse regler for å holde auksjoner på Kunstveggen. Ved brudd på reglene vil auksjonene bli stengt, og ved grovere regelbrudd vil brukere bli utestengt.

Regler for Auksjoner på Kunstveggen:

 • Det er et minstekrav til informasjon i en auksjonsannonse:
  • Navn på kunstner
  • Navn på verk.
  • Mål på verket
  • Opplag
  • Minst ett bilde.
  • Hvor verket befinner seg.
  • Startpris og tid for auksjonsslutt.
 • Man skal ikke endre tidspunkt for avslutning av auksjon etter bud er mottatt.
 • Man kan ha inntil 2 auksjoner samtidig, men de skal avsluttes på forskjellige tidspunkter for å kunne ha kontroll over salgene sine og eventuell sniperaktivitet som krever oppfølging.
 • Et registrert bud på eller over minstepris er bindende. Å slette et bud vil medføre utestengelse fra Kunstveggen.
 • Kunstveggen er ikke økonomisk ansvarlig for inngåtte avtaler på forumet. Vi tillater ikke at auksjoner er aktiv på andre plattformer enn hos oss. Alle auksjoner skal ha 5 minutter sniper-beskyttelse. Dette er et krav selv om det ikke står spesifisert i den aktuelle annonsen. Enkelt forklart betyr det at alle bud må stå alene i fem minutter før de er å betrakte som vinnende bud. En auksjon med aktive snipere forlenges fortløpende med fem minutter for hvert nye bud.
 • Minste bud og minste budøkning i en auksjon er satt til 50,- kroner. Bud under 50,- er å anse som ikke gyldige.
 • En auksjon kan når som helst fjernes av selger om det IKKE er kommet inn bud på minstepris. Er det kommet bud foreligger salgsforpliktelse.
 • Vi tillater inntil tre «bumps» av en annonse.

Absolutte krav til «veldedige auksjoner»:

 • Innlegget skal godkjennes av oss FØR auksjonen postes.
 • Auksjonen skal ikke slettes/lukkes FØR screenshot av innskudd til formålet er postet i tråden.
 • Vi tillater IKKE «salg av lodd» for trekning av vinner (det er heller ikke tillatt jmf lotteriloven).

Shill bidding:

 • Ved åpenbar nær kobling mellom selger og budgiver skal dette varsles i kommentarfeltet når bud postes.
  Det være seg arbeidskollega, slekt eller gode venner.
  Misbruk av vår tillit vil umiddelbart føre til utestengelse fra forumet. Shill-bidding er sidestilt med svindel.
3 Likes