Toll på kunst

Noen som vet om det er toll/mva på trykkene fra grafitti prints? Og må dette eventuelt betales når man henter ut pakken på posten, eller kan det komme en regning i posten etterhvert?

Noen som vet? :slight_smile:

Om det skal belastes moms på kjøp av kunst fra utlandet avhenger av om det defineres som kunst gjennom merverdiavgiftsforskriften. Varer definert som kunst er fritatt merverdiavgift. Det er heller ingen toll på kunst.

§ 1-3-2.Kunstverk

(1) Med kunstverk menes originale

a) malerier, tegninger, kollasjer og lignende todimensjonale kunstverk, herunder blandete teknikker

b) grafiske arbeider, herunder stikk, trykk, litografi, mv., signert og nummerert i et antall begrenset oppad til 300 stk.

c) skulpturer, relieffer, installasjoner og andre tredimensjonale kunstverk av et hvert slag og utført i et hvert materiale

d) billedtepper, billedvev og annen tekstilkunst

e) kunstneriske fotografier.

Det er en søkefunksjon på forumet og mange tidligere tråder rundt temaet.
Problemet mange får er når speditør (posten, dhl etc.), som foretar fortollingen av varen på vegne av tollvesenet, tolker innholdet i pakken eller lovteksten annerledes enn det som er korrekt.
Det kan ofte lønne seg å forhåndsvarsle speditør om at det kommer en forsendelse som er fritatt moms på forhånd for å unngå dette, uten at dette gir noen form for garanti.

Tusen takk for svar :slight_smile: