Ukjent Trondheim kunst

Noen som vet hvem som er kunstneren til til dette og eventuelt hva det er verdt?

2 posts were merged into an existing topic: Kunstveggens detektivtråd :male_detective: