Fortolling


#285

Nettopp. Så hvis verdien er 1500, så blir 20% 300 og så skal jeg betale 25% av den verdien igjen (altså 75,-).

Men, jeg har jo ikke fått sett forsendelsen og aner ikke hvor tydelig de har merket den. Bør jeg vente med å hente ut bildet og klage med en gang, eller bør jeg hente det ut og be om refusjon. Hvilke erfaringer har folk gjort seg?


#286

Spør du meg så er det desidert enklest å hente det ut med en gang og så søke refusjon fra Tolletaten selv om det tar litt tid. Håpløst å ta det med Posten.

Man lager også litt merarbeid for både Tolletaten og Posten som manuelt må utbetale utlagt mva og gebyrer, så har et håp om at det øker sjansen for at de rydder opp i rutinene.


#287

Fikk Pez - Hope scotch idag fra Graffiti prints. Ingen mva på denne. Veridien var dog lavere en det jeg betalte. Men sto alikevell mer utfyllende info for posten sin del. Tenker kanskje alt maset til tolletaten i ettertid har gjort susen.


#288

Noen som har fått lignende? jeg dette handler om Prefab77 - loyal to none silver edition.

Hei

Tolletaten vil ikke uten videre innrømme fult fritak her og skriver:

Vårt saksnummer: *********

Tollskyldner : Kristoffer
Innførselsdeklarasjon : ********* – *************

Vi viser til deres søknad om tilbakebetaling av merverdiavgift fra den 21. april 2018.

Dere hevder varene er Grafittiprints som er kjøpt direkte fra kunstneren via mellommann og at det derfor skulle ha vært innrømmet merverdiavgiftsfritak ved fortollingen. Det ble ved fortollingen gjort nedsettelse av beregningsgrunnlaget for merverdiavgift til 20 % av tollverdien.

Før vi kan ta saken til behandling må det fremlegges følgende:
? Erklæring fra kunstneren med referanse til faktura (nr. 2215) om at verket er omsatt via mellommann på kunstnerens vegne.

Ber om at denne erklæringen sendes meg som vedlegg i svar på denne mail inne 3 uker

Ønsker du direkte kontakt med Tolletaten er deres saksnummer /****. Dette må oppgis enten pr telefon eller i mail.


#289

#290

“Dersom du er er busett i Noreg og kjøper eit kunstverk direkte frå kunstnaren i utlandet eller gjennom ein mellommann, til dømes frå eit galleri, skal du heller ikkje betale meirverdiavgift. Avgiftsfritaket gjeld uavhengig av kven som står som mottakar på deklarasjonen, så lenge importen skjer direkte frå kunstnaren eller frå mellommannen til kunstnaren.”


#291

Ja, jeg er klar over det. Men nå fikk jeg denne mailen i går, altså flere måneder etter jeg fikk fritak. Det er jo kjøpt via GP, men må jeg ta kontakt med kunstner/GP og få det skriftlig nå? er jo helt hull i hue.


#292

Det de setter spørsmålstegn ved er om GraffitiPrints er kunstners mellommann. Definisjonen av kunstners mellommann er en aktør som selger kunstverk direkte fra kunstner på kunstners vegne. Dvs. at en aktør som selger på 2. håndsmarkedet ikke er kunstners mellommann. I dette tilfellet stoler de altså ikke på at det du sier er sant og vil ha en uttalelse fra kunstner om at så er tilfelle.

Tolletaten har allerede innrømmet at dette er kunst da de har satt ned beregningsgrunnlaget til 20% av totalverdien.


#293

ok. takk for svar!


#294

Jeg ville først ha argumentert at GP har omsatt dette verket førstehånd og at det da er logisk og selvsagt at de representerer kunstneren. Hvis de omsatte produkter førstehånd uten kunstners godkjenning ville dette vært ulovlig og dermed usannsynlig at de fremdeles er i business etter alle disse årene. Si også at du ikke har kunstners kontaktdetaljer og at mye av kunstnerens gevinst ved å bruke mellommann er nettopp å slippe alt plunder og heft pluss administrasjon rundt kommersielle prosesser og at det er derfor de bruker GP. Vis til GPs hjemmeside og vis at de selger kun førstehånd direkte fra kunstnere og ikke er involvert i 2. håndsmarkedet (utenom P/P trykk som de selger på vegne av eier og ikke kunstner.)

Hvis ikke dette er god nok dokumentasjon for Tolletaten så be de om råd hvordan du skal få kontakt med kunstner (som opptrer med psevdonym) og vis også til etablert praksis (Ref alle tilsvarende saker her på veggen) og spør konkret om hvorfor de forskjellsbehandler 100% like saker.


#295

Etter å ha sendt dokumentasjon og mail til Tolletaten for noen uker sien fikk jeg i går svar på at de tilbakefører momsen jeg ble ilagt på et print kjøpt fra GP for en tid tilbake. Sendte deretter beskjed og dokumentasjon til Posten om at Tolletaten hadde gått tilbake på kravet i den tro at også fortollingsgebyret ble tilbakeført. Fikk svaret under nå i dag.

Hei.
Tollvesenet krever at vi legger inn fakturaen i tvinn selv om det ikke skal beregnes MVA og dermed er dette en jobb vi må ta oss betalt for.
Vi kan derfor ikke refundere fortollingsgebyret i denne saken.

Er det her normal praksis? Det er snakk om småsummer som jeg normalt sett hadde latt passere, men blir litt nysgjerrig av prinsipielle årsaker - og det faktum at de har vært vanskelige å ha med og gjøre.


#296

Dette høres helt feil ut.
Om du går ut av meny etter å ha handlet mat og du når du kommer utenfor butikken finner du ut at du har betalt for mye for brød, så kan ikke meny si at de skal ha penger for å rette opp i feilen!

Du skal ikke bli belastet for andre sine feil. Da får de føre det på sin egen tabbekvote som jeg antar begynnere å bli j@vlig stor?


#297

Ja det gir mening. Posten har et insentiv for å fortolle mest mulig feil og skaffe tolletaten merarbeid. Det er det vi kaller sysselsetting.


#298

De har gjort feilen, de skal tilbakebetale deg utgiften du nå har betalt for deres feil.
Her er det bare å ikke gi seg, vi er sterkere sammen :wink:


#299

Hehe, å få kunden til å betale for egne feil virket på ingen måte riktig nei - lurte mer på om dette var normal praksis som flere har opplevd i samme situasjon med Posten. Kommer ikke til å ta det svaret for god fisk, så jeg får se om jeg kan få de på bedre tanker.


#300

Kjør på👌


#301

Denne tråden er blitt lang nå, og ting kan forandre seg, men lenger oppe finner du flere som har først tatt saken for tolletaten. Når de har refundert momsen av tolletaten (bevis på at du har rett, posten feil), så har mailen blitt sendt til posten (slik du har gjort) og posten refundert tollbehabdlingsgebyret til deg.


#302

Bukken og havresekken…

Hei igjen
Sendingene fra Graffiti Prints hvor kunstners navn står oppført på faktura er tollfrie. De stemples ikke tollfritt men legges til fortolling med fritak.
Tollvesenet krever at vi legger dette inn i tvinn og dermed er dette en jobb vi må ta oss betalt for.
For å unngå dette gebyret i framtiden kan du reservere deg mot postfortolling, du vi da få en amkostmelding når det ankommer sendinger til deg.
Da blir du fakturert :
Ekspedisjon egenfortolling og tollagerkostnad


#303

Er ikke dette helt greit da? Tollgebyr er jo noe helt annet enn mva. Alt som skal inn i landet skal jo fortolles?


#304