Fortolling


#385

Dersom kunstverket vert kjøpt frå ein annan enn kunstnaren, til dømes frå eit galleri som ikkje representerer kunstnaren, vil Tolletaten ikkje gje fritak for meirverdiavgifta. Med andre ord er kravet for at Tolletaten gjer fritak at omsetjinga/importen skjer frå den personen som har skapt kunstverket, eller frå ein mellommann til kunstnaren. I denne samanhengen vert ikkje galleriet sett på som ein mellommann på vegne av kunstnaren.

Dette refererte de til. Selvom jeg hadde med fra GP at de representere kunstner.


#386

Jeg tror de misforstår definisjonen av et «galleri» som kan selge kunst kjøpt fra hvem som helst. Det er derfor viktig og understreke at dette er både utgiver av trykkene på vegne av kunstner og at det dreier seg om førstehåndsomsetning.


#387

Noen som vet hvor det står om kunst er tollpliktig eller ikke?? Snakker altså ikke om mva.


#388

Var på posten i går og hentet et print. Fikk 351 kr. i fortollingsgebyr. Samtidig hentet jeg noen bøker kjøpt i utlandet til 131€. Sto klart på pakken både pris og innhold på begge pakkene. Men på bøkene var det ikke noe fortollingsgebyr. Bøker er det også mva. og toll fritak på. Forstår ikke hvordan de kan kreve gebyr på det ene og ikke det andre…?


#389

Enkelt forklart ikke toll på noe, foruten om klær og mat :wink: Så kunst er ikke tollpliktig.

Posten m.fl bruker dog beskrivelsen “Fortollingsavgift” og “Tollkrav” selv om dette egentlig gjelder moms/mva… Dette kompliserer forståelsen noe :wink:

Så om det er ilag 0kr toll, 341 i fortollingsgebyr og f. eks 100kr i mva, så vil gjerne en faktura har beskrivelsen: Tollkrav = 441kr.

@Hamrefranz Jepp, eg er helt enig. Men her diskriminerer nå posten på “avsender” som er Graffitiprints? Og ikke det faktiske innholde i pakken… De gjør som de vil…


#390

#391

Fikk ikke lastet det opp som fil, men her er en mal dere kan bruke fra forbrukerombudet dersom dere får feil faktura, bestrid kravet så det ikke kan gå til innkasso. En faktura skal være korrekt, og mva etc vi skal betale skal være i forhold til innholdet, det er det vi er ansvarlige for, ikke hva som står på pakken:


#392

(ditt navn og adresse)

									(sted og dato)

(firmaets navn og adresse)

VEDRØRENDE SAKSNUMMER (skriv saksnummer her) - INNSIGELSE

Det påståtte kravet fra Deres oppdragsgiver(skriv inn navn på kravsender her) på kroner (skriv inn summen her) vil ikke bli betalt.

Dette begrunnes med følgende:

(I egne ord gi en kort historikk av hendelsesforløpet)

Ut i fra dette må det påståtte kravet anses som omtvistet.

Dette betyr at eventuelle inkassoomkostninger ikke kan påløpe, jf inkassolovens § 17. Det vil være i strid med god inkassoskikk å forsøke å drive inn kravet gjennom inkasso i henhold til inkassolovens § 8.

Det bes derfor om at videre inkassogang stoppes, og at en skriftlig bekreftelse på dette mottas innen 14 dager fra dags dato. Dersom et svar ikke mottas innen den gitte frist, eller det mottas svar som ikke kan aksepteres, vil saken bli vurdert oversendt til Inkassoklagenemnda med påstand om brudd på god inkassoskikk.

Hilsen

(navn)


#393

Dette er jammen komplisert. Har fått svar fra Tolletaten at kunst som er definert som kunst har hjemmel for mva-fritak. MEN hvis verdien er over 350,- så kan det ikke sendes ut tollfritt,men må deklareres i tvinn. Og det er denne jobben Posten nå har begynt å ta betalt for. Så er det rett eller galt? Har de loven på sin side?