Fortolling

Det var greit å vite, den skal jeg bruke neste gang👍 Takk for info😊

Kommer ingen vei med det :joy:

2 Likes

Hadde samme dritten med DHL kommer ingen vei.

Jeg tenker at dette teppet i et opplag på 300 identiske (?) tepper ikke nødvendigvis møter definisjonen som kunstverk. Tenker da på ordet «originale» siden tepper må være en original i opplag 1/1 for å være et kunstverk, per def.

(1) Med kunstverk menes originale

d. billedtepper, billedvev og annen tekstilkunst

Det står da ingenting om at det må være 1/1 for å regnes som originale? Tolletaten har i alle fall vært enig i at teppet mitt fra case studyo var kunst og ga meg refundert moms. Da brukte jeg argumentet at de var håndlaget (hand tufted), og fra et opplag på 100.
Sånn jeg leser lovteksten er det kun fotografier og grafikk som har spesifisert maksimalt opplag, mens skulpturer, billedtepper osv er mer skjønnsbasert hva som regnes som kunst og ikke.

(3) Ved vurderingen av om et verk kan anses som kunstverk skal det blant annet legges vekt på om verket anses som kunstverk av kunstinstitusjoner og/eller at det foreligger visningsavtale for verket, at det ikke hovedsakelig tjener nytteformål, ikke har karakter av ordinær handelsvare (industriell masseproduksjon), er produsert av opphavsmannen selv, eller av andre etter opphavsmannens anvisninger og under opphavsmannens faglige instruksjon.

Må lese videre. Dette skal være med i vurderingen.

3 Likes

Så hvordan vil du definere «original»?

1 Like

Tror ikke det er opp til meg å definere det, det er poenget. Men med din definisjon vil heller ikke feks en bronseskulptur med opplag 10 være definert som kunst, noe det jo åpenbart er, eller?

Støttes. Det relevante her er hvordan loven definerer det. Feks loven def trykk inntil opplag 300 som «original». Mange glemmer par 1-3-2 punkt 3 som er inkl i loven og vesentlig.

En forskrift skal være tydelig og ikke skape rom for tolkning.

For grafikk er det tydelig med en absolutt grense på 300 i opplag.

Hvis ikke original betyr unik 1/1, vil det være opp til saksbehandler å vurdere om grensen for skulpturer laget i opplag er maks 100, 1000 eller 5000 og da blir det plutselig vanskelig å bruke forskriften og folk vil bli forskjellsbehandlet.

Man kan støpe flere tusen skulpturer basert på en original skulptur og da blir det spørsmål om fremstillingen har skjedd industrielt eller ikke og igjen vil det bli en subjektiv vurdering av saksbehandler. I dette tilfellet finnes det kun en original og alle avstøpninger er kopier av originalen.

Nøyaktig det som skjer utifra den forskriften, masse rom for tolkning og vektlegging av ulike momenter, spes mtp skulpturer.

Jeg har kjøpt en skulptur fra utlandet nå.
Den er laget av kunstneren selv (altså ingen assistenter), og den er 1/1. Nettstedet (ikke kunstneren sin egen salgsside) tok automatisk betalt for 25%VAT til Norge, noe jeg ikke kunne velge bort.

Jeg har googlet rundt for å finne noe refusjonsskjema, men finner ingenting. Må man ta direkte kontakt med tolletaten eller posten for å få dette refundert?

Takk👍

1 Like