Fortolling


#225

Kjøp på annenhåndsmarkedet er 5% mva (25% av 20% av verdien), men det er gitt at du kjøper KUNST pr definisjon.
Defineres det IKKE som kunst, er det 25% mva, som veldig mye andre ting en kan importere inn i landet :slight_smile:


#226

Dette viser jo nok en gang at de mangler kunnskapen om hvordan “kunst” skal tollbehandles… Det er synd, for at en skal betale 5% ved kjøp fra annengangsmarkedet er helt greit for meg, men de må lære seg reglene.
Og at de klarer å surre det vekk er jo skikkelig krise…


#227

Tydligvis noen saksbehandlere som er mer behjelpelige enn andre, så sjøl om pakken din er blitt ordinært fortollet, er det mulig å hente uten å betale feilaktig ilagt mva:

Takk til Heidi H. og Aud Ingrid :grinning: